Begeleiding thuis

Begeleiding betekent dat u ondersteuning krijgt bij de algemene dingen in uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld ondersteuning bij sociale contacten, omgaan met geld of het hebben van structuur. Lukt het u niet om zelf voor een zinvolle daginvulling te zorgen? Of om de dagelijkse dingen zelf te regelen? Dan kunt u een melding doen voor begeleiding en ondersteuning.

Neem hiervoor contact op met het Sociaal Loket

We gaan eerst met u in gesprek. Alles wat van belang kan zijn komt in het gesprek aan de orde. Zoals uw woonsituatie, uw huishouden, uw gezondheid, aanwezige mantelzorg en de toekomst. Zo’n gesprek vindt in het algemeen bij u thuis plaats. Uiteraard behandelen wij de informatie uit het gesprek vertrouwelijk en respectvol.

We bespreken:

  • uw beperkingen, mogelijkheden en behoeften
  • welk resultaat u wilt bereiken
  • wat u zelf al heeft gedaan bij het zoeken naar een oplossing
  • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving
  • of er algemeen gebruikelijke oplossingen voor uw hulpvraag zijn
  • of er voorzieningen zijn waarop u een beroep kunt doen

De Wmo is erop gericht mensen alleen te ondersteunen wanneer ze dat echt nodig hebben. Daarom moeten we goed beoordelen wat u zelf (nog) kunt en waarmee de gemeente u kan ondersteunen. In sommige gevallen schakelt de gemeente - met uw toestemming - een medisch adviseur in. Zo onderzoekt de gemeente wat voor u een passende oplossing is.

Als u een indicatie krijgt voor begeleiding, kunt u die begeleiding op 2 manieren krijgen:

  1. De gemeente regelt en betaalt de begeleiding voor u (Zorg in Natura). U krijgt dan hulp van één van de aanbieders met wie wij een contract hebben. De zorgaanbieder zorgt bijvoorbeeld voor vervangende begeleiding bij ziekte en vakantie.
  2. U krijgt een persoonsgebonden budget (PGB) en regelt en betaalt daarmee zelf de begeleiding. U zoekt zelf een begeleider en regelt zelf vervanging bij ziekte en vakantie.

U betaalt een eigen bijdrage voor de begeleiding die u krijgt. 
Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

De Wmo is erop gericht mensen alleen te ondersteunen wanneer ze dat echt nodig hebben. Daarom moeten we goed beoordelen wat u zelf (nog) kunt en waarmee de gemeente u kan ondersteunen. Daarbij kijken we ook wat uw omgeving voor u kan betekenen.

De ondersteuning die de gemeente u aanbiedt, kan daarom anders zijn dan gevraagd.

Handige links