Bijeenkomst toekomst Sociaal Domein 

20 feb 2024
De komende jaren blijven we investeren in de kracht van onze dorpen en streven we naar een gemeente waar mensen betrokken zijn. Iedereen krijgt de kans om deel te nemen en gehoord te worden. Door samen te werken, zorgen we dat onze inwoners veilig opgroeien en zich ontwikkelen, dat ze mee kunnen doen in de samenleving en vitaal ouder worden. We zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt. Laat uw stem horen op 12 maart! 

Hulp en steun 

Drimmelen is een levendige gemeente waar inwoners elkaar ondersteunen en samenwerken om de dorpen fijn, sociaal en veilig te houden. Kinderen en jongeren krijgen kansen en inwoners kunnen gezond en veilig ouder worden. Inwoners zijn verantwoordelijk voor zichzelf én voor elkaar. De gemeente ondersteunt dit door te investeren in de sociale structuur, verenigingen, gezondheid, bewegen en sport én welzijn. En de gemeente biedt hulp aan wie niet op eigen kracht redzaam is of te weinig steun krijgt van de directe omgeving.  

Beleidsplan sociaal domein 

Het beleidsplan Sociaal Domein geeft ons richting hoe we dit willen bereiken. Om de vraag en behoeften in kaart te brengen vinden we het belangrijk in gesprek te gaan met iedereen die hierbij betrokken is of wil zijn. Zoals inwoners, verenigingen en andere organisaties. Op dinsdag 12 maart leggen we u een aantal stellingen voor op het gebied van welzijn, meedoen, werk, inkomen, opvoeden en opgroeien. Uw mening geeft ons richting en helpt ons bij het uitwerken van het beleidsplan. 

Programma: 

  • 17.30 - 18.00 uur:            inloop met soep en een broodje  
  • 18.00 - 19.45 uur:            interactieve presentatie   
  • 19.45 - 20.00 uur             afronding van de avond 

Locatie:  
Gemeentehuis, Park 1, 4921 BV Made  

Aanmelden 

Wilt u uw stem laten horen op deze bijeenkomst? Meld u dan vóór vrijdag 8 maart aan door een mail te sturen naar MA@drimmelen.nl.  

We kijken uit naar uw aanwezigheid en betrokkenheid! 

Met vriendelijke groet, 
Team Sociaal Domein