Bouw- of omgevingsplannen na 1 januari? Bel of mail de gemeente

24 okt 2023
De gemeente raadt ondernemers en particulieren die vanaf 1 januari 2024 bouw- of omgevingsplanactiviteiten willen indienen aan altijd eerst contact op te nemen met de gemeente. Wethouder Tim Simons legt uit: “We sluiten vanaf 1 januari aan op een nieuw landelijk digitaal systeem. Omdat we nog niet zeker weten of dat goed werkt, zeggen we: ‘voordat u een plan wilt insturen, bel of mail ons, onze planbegeleiders helpen u graag verder'. Dat we dit zo doen heeft alles te maken met de invoering van de Omgevingswet".

Ikhebeenplan@drimmelen.nl

Op de gemeentelijke website, www.drimmelen.nl/omgevingswet is algemene informatie te vinden over het aanvragen van vergunningen. Bijvoorbeeld voor een dakkapel, het aanleggen van een oprit, het slopen van een schuur, het kappen van een boom of het bouwen van een huis. Maar wie zulke plannen heeft kan dus beter eerst bellen met de gemeente via 14 0162. Ook kun je mailen naar ikhebeenplan@drimmelen.nl.

Overgangsfase

De Omgevingswet vervangt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke
leefomgeving in één wet. Het is de bedoeling dat je nog maar op 1 loket hoeft te zijn om je zaken te
regelen en dat procedures hiermee worden gestroomlijnd, regelgevingen van diverse overheden op
elkaar aansluiten en beslistermijnen korter zijn. “Toch zijn we bang dat we dat wij dat nog niet hebben bereikt op 1 januari,” zegt wethouder Simons. “Hoewel we wel gaan werken met de Omgevingswet zit elke gemeente begin 2024 nog in een overgangsfase. Gemeentes moeten niet alleen samen met andere partijen op een compleet nieuwe manier gaan werken, we denken ook dat het landelijke digitale systeem nog niet optimaal werkt.’Ons advies is daarom: “Heb je een plan? Bel of mail ons als je dit na 1 januari in wilt dienen!”