Bronzen Bever voor Ad Polak

17 okt 2023
Op donderdag 12 oktober overhandige burgemeester Boy Scholtze een Bronzen Bever aan de heer Ad Polak uit Made voor de door hem verrichte vrijwilligersactiviteiten voor de EHBO- vereniging St. Bernardus Made. De uitreiking vond plaats tijdens een oefenavond van de EHBO-vereniging.

Bestuurslid en hoofd evenementen

In 1998 heeft Ad een EHBO-cursus gevolgd bij de vereniging St. Bernardus Made en is gelijk aan de
slag gegaan als actief lid. Sinds 2003 is hij lid van het bestuur en startte hij als hoofd evenementen. In deze functie legt hij met organisaties contact en voorziet op deze wijze de evenementen van de
nodige EHBO-ers. Ad haalt bevoegde en bekwame EHBO-ers uit heel West-Brabant naar de
gemeente om bijstand te verlenen tijdens Drimmelense evenementen. Denk hierbij onder andere aan motorcross, Power-weekend, sportdagen, schoolactiviteiten, Waailand indoor en outdoor. Op tien evenementen per jaar is hij zelf fysiek aanwezig als EHBO-er. Dankzij Ad is de EHBO St. Bernardus bekend geworden in de gemeente Drimmelen en ver daarbuiten.

Overige activiteiten

In 1993 heeft Ad het jeugd- en jongerenwerk ’t Jonck mee opgericht in Made. ’t Jonck was actief
tijdens Koninginnedag waar ze spelletjes organiseerden. Daarnaast organiseerden ze disco’s voor de jeugd, huttenbouwdagen tijdens de zomervakantie en inloopavonden op vrijdagen. De jeugddisco tijdens de Carnaval in de Mayboom is jaren door Ad georganiseerd. Ad was tot 2013 actief vrijwilliger voor ’t Jonck. Tot slot heeft hij als vrijwilliger gereden voor de wensambulance (periode niet bekend).
De gemeente dankt Ad voor zijn bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot maatschappelijk belang geweest.