Bronzen Bever voor Ellie van der Velden-Van Rossum en Henny van der Velden-Meulemans uit Made

17 apr 2023
Op zaterdag 15 april overhandigde wethouder Harry Bakker een Bronzen Bever aan mevrouw Ellie van der Velden en mevrouw Henny van der Velden uit Made voor de door hen verrichte vrijwilligersactiviteiten voor Stichting “Sara” Made. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Saradag in Made. Ellie en Henny hebben beiden voor Stichting “Sara” Made een bestuursfunctie bekleed en zijn uitvoerend vrijwilliger bij de Stichting geweest.

Stichting Sara

De stichting is opgericht in 1989 en heeft altijd een verbindende functie gehad voor vrouwen uit de
omgeving van Made. Door de jaren heen is er veel veranderd. De dames die toen 50 jaar waren zijn
anders dan de huidige 50-jarigen, maar de verbindende functie is er altijd geweest en blijft een
belangrijke factor.

Ellie van der Velden-Van Rossum

Van 2003 tot 2007 was Ellie Penningmeester van Stichting “Sara” Made en van 2007 tot 2021
voorzitter. In oktober 2021 startten de voorbereidingen voor overname door een nieuw bestuur voor de Stichting “Sara” Made. Van oktober 2021 tot medio 2022 had Ellie een adviserende rol gedurende dit proces. Ellie verzorgde alle correspondentie m.b.t. de aanmeldingen voor de jaarlijkse Sara-dag. Ze deed typewerk, in de begintijd nog met een ouderwetse typmachine. Diverse vrijwilligers brachten adverteerdersboekjes rond op de fiets, van Den Hout tot Zevenbergse Hoek en van Lage Zwaluwe tot Terheijden. Dit was een flinke klus in het nog niet digitale tijdperk. Ellie coördineerde dit proces. Ze zorgde er ook voor dat er een woordje geschreven werd wat de burgermeester kon voordragen (dit deed hij vanaf 2006 elk jaar) bij de aanvang van de Sara-dag. Ook verzorgde ze de bedankjes voor de sponsoren en adverteerders en had contact met alle firma’s die bij de Sara-dag betrokken waren. Ook de versieringen op locatie werden door Ellie geregeld en door het bestuur samen uitgevoerd.

Henny van der Velden-Meulemans

In de periode van 2006 tot 2021 was Henny Bestuurslid van Stichting “Sara”. Ook Henny had van
oktober 2021 tot medio 2022, net als Ellie, een adviserende rol t.b.v. het nieuwe bestuur van Stichting “Sara”. Als bestuurslid was Henny verantwoordelijk voor de notulen, hield ze zich bezig met het secretariaat en bezocht ze sponsors om prijsjes voor de loterij te vragen en advertenties voor het sponsorboekje te bespreken. Ze hielp met het samenstellen en verspreiden van de
advertentieboekjes, ze kocht prijsjes voor de loterij en nam de verkoop van de lootjes voor haar
rekening. Het ontvangen van de Sara’s op de dag zelf en het begeleiden tijdens de wandeling door de Biesbosch op de Sara-dag waren ook taken van Henny. Alle voorkomende werkzaamheden en
problemen oplossen deed ze met liefde en plezier. Mede door het lobbyen van Henny heeft het
huidige bestuur de Stichting “Sara” Made overgenomen en wordt het voortgezet onder de naam Sarastichting.
De gemeente dankt Ellie en Henny voor hun bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot maatschappelijk belang geweest.