Bronzen Bever voor Liesbeth Verdaasdonk-Hop uit Terheijden

17 jul 2023
Bronzen Bever
Op vrijdag 14 juli overhandigde burgemeester Boy Scholtze een Bronzen Bever aan Liesbeth Verdaasdonk-Hop voor de door haar verrichte vrijwilligersactiviteiten voor basisschool De Zeggewijzer in Terheijden. De uitreiking vond plaats tijdens een lunch waarin afscheid genomen werd van Liesbeth als vrijwilliger bij De Zeggewijzer.

De Zeggewijzer

Liesbeth startte in augustus 2013 als vrijwilliger op basisschool De Zeggewijzer. Ze hielp anderstalige kinderen en hun ouders, die niet of nauwelijks Nederlands spraken, met praktische alledaagse zaken.
Ze was een vraagbaak voor buitenlandse ouders. Later is ze ook andere kinderen gaan begeleiden. In dezelfde tijd was ze notulist bij vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SKOD en van de Medezeggenschapsraad van de Zeggewijzer. Dit heeft ze 3 en 10 jaar gedaan.

Rondom de Toren

In de periode van 1997 tot en met 2006 is ze vrijwilliger geweest bij Stichting Rondom de Toren en sinds 2011 is ze hier weer actief. De Stichting brengt sinds 1977 het tweewekelijks informatieblad Rondom de Toren uit in Terheijden en Wagenberg. Liesbeth is hier redactielid, eindredactielid en helpt mee het grafisch in elkaar te zetten van het blad. Tevens onderhoudt ze contacten met lezers, de drukker en verspreiders en verzorgt ze de nabezorging.

Blitz

Van 2008 tot en met 2011 is Liesbeth bestuurslid geweest van Blitz Jeugd- en Jongerenwerk in Terheijden. Ze hield zich bezig met het monitoren van de jeugdwerkers en hun activiteiten, hen faciliteren en uitbetalen. Ook maakte ze plannen voor de toekomst. Blitz werd overgenomen door Surplus en Liesbeth is actief en intensief betrokken geweest bij deze overname door Surplus.
De gemeente dankt Liesbeth voor haar bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van
inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot maatschappelijk belang
geweest.