Bronzen Bever voor Maria van Beest-Van Gils uit Hooge Zwaluwe

13 mrt 2023
Op zondag 12 maart 2023 reikte burgemeester Scholtze een Bronzen Bever uit aan Maria van Beest-Van Gils uit Hooge Zwaluwe. Ze ontving de Bronzen Bever voor haar vrijwilligersactiviteiten voor onder andere Spraakvermaak en de Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe. De uitreiking vond plaats tijdens de 98e aflevering van Spraakvermaak bij De Gouden Leeuw in Terheijden.

Spraakvermaak

Vanaf de start van Spraakvermaak (medio 2007) is Maria van Beest-Van Gils als vrijwilliger lid van de redactie. 15 jaar lang heeft zij diverse taken binnen de redactie/organisatie op zich genomen. Zoals het bijwonen van de redactievergaderingen en de daaruit voortvloeiende taken, ontvangen van podiumgasten en toeschouwers, vastleggen per aflevering van een columnist, programmaonderdeel ‘Kunstwerk van de maand’ regelen, zorgen voor catering tijdens vergaderingen en het creatieve proces mede bedenken en uitwerken.

Protestantste Gemeente

Sinds 2008 is Maria van Beest-Van Gils vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe. Ze
heeft tot 2016 in de Kerkenraad gezeten, waarvan ze ook een groot aantal jaren scriba is geweest.
Ook bezocht ze ouderen en zieken. Sinds 2016 bezoekt ze nog steeds zieken en ouderen in de
gemeente en verricht ze ook hand- en spandiensten voor de kerk.

Overige activiteiten

Van 1990 tot 2020 was Maria van Beest-Van Gils actief bij de voetbalclub Wagenberg. Ze was actief
in het clubhuis en in de keuken. Haar werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het bereiden en
serveren van bestellingen. Daarnaast heeft ze haar man gedurende zijn voorzitterschap van VCW
(1991-1996) en tijdens de jubilea van 1995 en 2005 bijgestaan. Na haar pensioen is Maria van Beest-
Van Gils van 2005 tot 2018 vrijwilligerswerk gaan doen op basisschool De Biekorf in Geertruidenberg, waar haar broer destijds directeur was. Op donderdagochtenden verrichtte ze diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals het testen, observeren en extra instructies geven aan leerlingen. Van 1987 – 2002 was Maria van Beest-Van Gils vrijwilliger bij de Protestantse Gemeenschap Terheijden/Wagenberg, waar ze lid was van de Kerkenraad. Ze verrichtte pastoraal werk, bezocht zieken en ouderen thuis en begeleidde cliënten van Sovak naar de zondagsdiensten. Tot slot was mevrouw van Beest-Van Gils van 1965 – 1975 actief bij de Handbalclub Wagenberg. Naast bestuurslid en penningmeesterschap heeft ze daar diverse vrijwilligersactiviteiten verricht. Ze zat in de redactie van het clubblad, begeleidde de jeugd en was scheidsrechter.
De gemeente dankt Maria van Beest-Van Gils voor haar bijdrage aan de leefbaarheid en sociale
samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot
maatschappelijk belang geweest.