Circa 250 reacties op eerste plannen Delta Rhine Corridor

23 jan 2024
In mei 2023 zijn de eerste plannen bekendgemaakt voor de aanleg van meerdere buisleidingen en gelijkstroomkabels die van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland gaan lopen: de Delta Rhine Corridor. De buisleidingen zijn nodig om grote industrieën te kunnen verduurzamen en de kabels om windenergie vanaf zee naar het binnenland te transporteren.

Iedereen kon in een periode van zes weken reageren op de plannen. Om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden, zijn er in juni 2023 negen informatiebijeenkomsten georganiseerd op locaties langs de route. In totaal zijn er circa 250 reacties ingediend, die inmiddels allemaal zijn voorzien van een antwoord door het projectteam. De volgende onderwerpen kwamen vaak terug:

  • Nut en noodzaak: Waarom is dit project belangrijk?
  • Locatie van de leidingen en kabels
  • Veiligheid
  • Natuur en milieu
  • Gebruik en waarde van de grond (grondeigenaren)
  • Communicatie: hoe wordt iedereen op de hoogte gehouden?

Alle ingediende reacties en de beantwoording door het projectteam kunt u teruglezen in de Reactienota die vrijdag 26 januari zijn gepubliceerd op www.rvo.nl/d-r-c.

Later dit jaar wordt het concept-onderzoeksplan voor het project gepubliceerd. Iedereen heeft dan weer de mogelijkheid om te reageren en een informatiebijeenkomst bij te wonen.

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op www.gasunie.nl/deltarhinecorridor