College geeft groen licht voor Zonnepark De Bergen

22 dec 2023
Zonnepanelen (archieffoto)
Het college heeft deze week een omgevingsvergunning afgegeven voor Zonnepark De Bergen in Terheijden. Het college volgt hiermee de gemeenteraad, die hiervoor eerder deze maand de weg vrijmaakte door een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Vier andere aanvragen 
Van de vijf aanvragen voor zonneparken gaf het college in juli alleen een ontwerpvergunning af voor Zonnepark De Bergen en Zonnepark Moerseweg. De drie andere aanvragen, voor Zonnepark Horenhilsedijk, Zonnepark Nieuwstraat-Vogelstraat en Zonnepark Vierendeelseweg, werden geweigerd. Voor zowel de toegekende als de geweigerde (ontwerp)vergunningen kwamen zienswijzen binnen. Met het oog op de voortgang en in het belang van de initiatiefnemers wilde het college de aanvragen die een ontwerpvergunning hadden gekregen al voorleggen aan de gemeenteraad. Dat is gelukt voor De Bergen. De initiatiefnemer van project Moerseweg liet eerder weten haar aanvraag aan te willen houden. In het nieuwe jaar komen deze en de andere drie aanvragen aan bod. 

Beroepstermijn
De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn vanaf 22 december zes weken in te zien. Tot het einde van deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen de beschikking.