College kiest voor kantoorpand in Brieltjenspolder voor opvang asielzoekers

20 feb 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdagochtend een besluit genomen over een eerste opvanglocatie voor asielzoekers. Uit de negen locatiegebieden is de Brieltjenspolder als snelst beschikbare en meest geschikte locatie gekomen. Het college neemt later dit jaar een besluit over de tweede opvanglocatie.

Aandachtspunten locatie


De locatie is een deel van een kantoorpand, er kunnen 50 tot 75 mensen gehuisvest worden.
Het pand is bekeken samen met het Centraal Orgaan voor asielopvang (COA). Uit deze
schouw kwamen aandachtspunten naar voren die nog opgelost moeten worden: de
verkeersveiligheid en een buitenruimte. Burgemeester Boy Scholtze: ”De zoektocht naar
opvanglocaties is een traject dat we zorgvuldig doorlopen. Ik ben blij dat we een locatie
hebben gevonden die nu al bijna helemaal voldoet aan de eisen die het COA stelt en die
past binnen de kaders die onze inwoners hebben gesteld in het participatietraject. De
aandachtspunten die er liggen, gaan we oplossen.”

Opening opvanglocatie

De verwachting is dat de opvanglocatie medio mei 2024 open kan. Er wordt afgeweken van
de bestemming en daarvoor moet een vergunning worden aangevraagd. De gemeente start
een participatietraject waarin direct belanghebbenden kunnen meedenken en adviseren over
de randvoorwaarden van de opvanglocatie. De direct belanghebbenden zijn vandaag
geïnformeerd over het besluit. Later deze week gaat de gemeente in gesprek met deze
mensen.

Samenstelling groep asielzoekers

De groep asielzoekers die in de crisisnoodopvang in het gemeentehuis zat, kan terugkeren
naar Made. Deze mensen verblijven nu in een tijdelijke opvanglocatie in Dongen. De groep
van voornamelijk gezinnen wordt aangevuld met asielzoekers uit andere opvanglocaties,
mogelijk ook uit Dongen.

Rode Kruis

De dagelijkse organisatie van de opvang komt in handen van het Rode Kruis. In de
crisisnoodopvang in het gemeentehuis, van december ’23 tot februari ’24, had het Rode
Kruis ook deze taak. Die ervaringen waren dusdanig goed dat het college besloot ook voor
de nieuwe opvanglocatie in Made in zee te gaan met de hulpverleningsorganisatie.

Spreidingswet

De Spreidingswet is aangenomen waardoor iedere gemeente in Nederland
medeverantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Gemeente Drimmelen heeft al
voordat de Spreidingswet in werking trad, afspraken gemaakt met de andere gemeenten in
de Baronie over de invulling van het aantal te huisvesten asielzoekers. Gemeente
Drimmelen kiest binnen die samenwerking voor een eigen koers. Dat betekent kleinschalige
opvang en spreiding over de dorpen.