Crisisnoodopvang in gemeentehuis sluit de deuren

23 jan 2024
De crisisnoodopvanglocatie in het gemeentehuis van de gemeente Drimmelen sluit in de loop van volgende week de deuren. De asielzoekers die nu in de crisisnoodopvang verblijven, verhuizen naar een crisisnoodopvanglocatie in Dongen. De gemeente zoekt ondertussen verder naar twee noodopvanglocaties voor meerdere jaren. Zodra een van deze locaties open gaat, keert deze groep asielzoekers terug in de gemeente.

De crisisnoodopvanglocatie in het gemeentehuis van de gemeente Drimmelen sluit in de loop van volgende week de deuren. De asielzoekers die nu in de crisisnoodopvang verblijven, verhuizen naar een crisisnoodopvanglocatie in Dongen. De gemeente zoekt ondertussen verder naar twee noodopvanglocaties voor meerdere jaren. Zodra een van deze locaties open gaat, keert deze groep asielzoekers terug in de gemeente.

Veilige omgeving

“Met een beetje weemoed hebben we dit besluit genomen. De asielzoekers in de opvang zijn de afgelopen weken toch een klein beetje bij ons gaan horen. Maar door deze groep tijdelijk dichtbij, in onze eigen veiligheidsregio te huisvesten, houden we zicht op en binding met deze mensen. Dat voelt goed en is, samen met de ervaring die we hebben opgedaan in de crisisnoodopvang, een goede stap in de richting van een veilige omgeving in en rondom de noodopvanglocatie” vertelt burgemeester Scholtze. “Een mooie bijkomstigheid is dat het Rode Kruis meeverhuist met de groep naar Dongen. Hierdoor blijft de groep, tijdens hun tijdelijke verblijf in Dongen, de inmiddels vertrouwde gezichten zien. Dat geeft hen enig houvast en een veilig gevoel in een voor hen onzekere periode.” 

Besluit noodopvanglocatie in februari

Naast de opvang van de asielzoekers in de crisisnoodopvang loopt ook de zoektocht naar twee noodopvanglocaties voor maximaal 75 mensen in de gemeente. Het college vindt het belangrijk om dit traject voor noodopvanglocaties voort te zetten. “Om tot goede afspraken te komen voor de noodopvanglocaties hebben we gesprekken met betrokken partners en voeren we onderhandelingen. Dit vergt meer tijd dan we in december hadden verwacht of wellicht gehoopt. Dit zorgt ervoor dat we de besluitvorming doorschuiven naar februari dit jaar. We kiezen daarmee voor kwaliteit in plaats van snelheid. Anderzijds willen we onze inwoners ook niet nog heel veel langer laten wachten. In februari dit jaar nemen we dus een besluit over in ieder geval één noodopvanglocatie”, aldus burgemeester Scholtze.

Taakstelling vanuit De Baronie

In december 2022 maakten de gemeenten binnen samenwerkingsverband de Baronie afspraken over de opvang van aandachtsgroepen, waaronder asielzoekers. De gemeenten Drimmelen startte in oktober 2023 samen met inwoners een zoektocht naar twee noodopvanglocaties voor ieder maximaal 75 personen.