Delta Rhine Corridor van start

30 mei 2023
Delta Rhine Corridor
Het project Delta Rhine Corridor gaat van start

De Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. De Delta Rhine Corridor komt dus ook langs de gemeente Drimmelen. Het gaat om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen.

Waarom de Delta Rhine Corridor?

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen voor de toekomst, waarvoor de Delta Rhine Corridor een oplossing kan bieden. De buisleidingen en gelijkstroomverbindingen zijn daarom nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

  • Klimaat: In 2030 moet Nederland 55% minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.
  • Energie: Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid cruciaal. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.
  • Economische waarde industrie: Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen: Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Wie ontwikkelt het?

Gasunie treedt op namens de Delta Rhine Corridor Partners. De Delta Rhine Corridor Partners willen de buisleidingen en gelijkstroomverbindingen gelijktijdig aanleggen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Bovendien bespaart dit tijd in de besluitvorming en zijn de kosten lager. De buisleidingen en gelijkstroomverbindingen zijn voor het grootste deel in de grond die in 2012 voor buisleidingen is gereserveerd.

U kunt reageren op de plannen

Op vrijdag 26 mei 2023 start de verkenningsfase van de Delta Rhine Corridor met de publicatie van het Voornemen en het voorstel voor participatie. Je kunt hierop reageren vanaf vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023. Dat kan via www.rvo.nl/d-r-c.

Ontdek meer bij de online talkshow

Vanaf 2 juni 2023 kun je kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor. Je kunt de uitzending bekijken via www.rvo.nl/d-r-c-online-talkshow.

Of kom naar een informatiebijeenkomst

Om meer over het project te vertellen wordt er op woensdag 14 juni een informatiebijeenkomst georganiseerd. De informatiebijeenkomst is een inloopavond van 19.00 – 21.00 uur.
Locatie:  Fletcher Hotel de Korenbeurs ( Made). Aanmelden is niet nodig.

Delta Rhine Corridor
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
TenneT