Duurzame verplaatsbare woningen

In de gemeente Drimmelen werken we met verschillende partners aan een breed woningbouwprogramma. Maar de krapte op de woningmarkt neemt steeds verder toe. Er zijn op dit moment te weinig mogelijkheden voor diverse doelgroepen op de huizenmarkt. Jongeren kunnen geen start maken op een eigen plek en gescheiden koppels moeten soms noodgedwongen in hetzelfde huis blijven wonen. Maar ook statushouders die klaar zijn om door te stromen kunnen geen woning vinden.

In de periode 2022 – 2026 voegen we in Drimmelen totaal 800 reguliere woningen toe aan de woningvoorraad, maar reguliere bouwprojecten kennen een lange ontwikkeltijd. Er zijn dus snellere oplossingen nodig. Daarom bouwen we de komende twee jaar 100 duurzame verplaatsbare woningen. Dit aantal verdelen we over drie locaties met elk 30-35 woningen. Ze komen daar te staan voor een periode van 10 tot 15 jaar.

Wat is een duurzame verplaatsbare woning?

Duurzame verplaatsbare woningen worden in korte tijd in een fabriek gebouwd. Ze worden grotendeels gebouwd met biobased materialen. Dit zijn materialen waarin CO2 en stikstof worden opgeslagen. Daarmee voldoen de woningen aan strenge eisen rondom kwaliteit en duurzaamheid. De woningen worden voor de duur van 10 tot 15 jaar op een locatie geplaatst. Daarna kunnen de woningen verhuizen naar een andere locatie. Liefst binnen de gemeente, zodat ze weer voor een volgende generatie kunnen worden ingezet. Na verplaatsing van de woningen wordt op de achterblijvende locatie een regulier woningbouwprogramma gerealiseerd. Kortom, de woningen zijn blijvend, de locatie waar ze staan is flexibel.

In Nederland wordt dit woningtype al volop gebouwd. Voorbeelden zijn woningen van Heijmans (ONE), The box system of de Barli Base woningen. Deze voorbeelden tonen we ter illustratie. Het is nog niet bekend welk type woningen er uiteindelijk in de gemeente Drimmelen gebouwd worden.

Verplaatsbare woningen The Box System - Barli Base Woningen - Heijmans One
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Drie voorkeurslocaties

Het college heeft drie voorkeurslocaties aangewezen die eerder al als mogelijke woningbouwlocaties zijn beschreven in de Omgevingsvisie. De drie voorkeurslocaties zijn Lageweg in Terheijden, de Ligne in Made en West fase 4 in Lage Zwaluwe. Qua locatiekeuze staat het college ook open voor suggesties van ontwikkelaars (onder andere Woonvizier), inwoners en eventuele andere betrokken.

De kaartjes van de eventuele locaties vindt u onderaan deze pagina.

Vragen of suggestie?

Heeft u nu al vragen of ideeën? Dan horen graag van u. U kunt contact opnemen met de projectleider Ab de Feijter door een e-mail te sturen aan: grondgebied@drimmelen.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 140162.

Starter? Denk mee!

Een groot deel van de woningen is straks bestemd voor starters op de woningmarkt. Is iemand bij u in huis een starter op de woningmarkt? Kent u een starter uit de gemeente Drimmelen? En zou hij of zij in de toekomst mee willen denken met de ontwikkelaar? Dan komen we graag met hem of haar in contact! Stuur de contactgegevens aan grondgebied@drimmelen.nl en gebruik ‘Starter in Drimmelen’ als onderwerp van dit e-mailbericht.

Bijlage
 

Op onderstaande kaarten staan de drie voorkeurslocaties aangegeven. Het is nog niet bekend wat exact het plangebied zal worden. Aan deze kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele locatie verplaatsbare woningen - Lage Zwaluwe
Licentie: 
Creative Commons
Auteur: 
Google

 

Eventuele locatie verplaatsbare woningen - Made
Licentie: 
Creative Commons
Auteur: 
Google
Eventuele locatie verplaatsbare woningen - Terheijden
Licentie: 
Creative Commons
Auteur: 
Google