Gemeente Drimmelen investeert om fietsen te stimuleren

3 apr 2024
De gemeente Drimmelen gaat samen met andere gemeenten in regio West-Brabant actief aan de slag om meer werknemers op de fiets te krijgen. Dit als onderdeel van de regionale aanpak om verkeersdrukte te verminderen en de gezondheid en leefbaarheid te verbeteren.

Samen met werkgevers

Binnen de samenwerking is een belangrijke rol voor werkgevers weggelegd. Voor hen worden er binnen dit project een aantal praktische en concrete acties uitgerold, zodat zij het gebruik van de fiets onder hun werknemers kunnen stimuleren. Op die manier kunnen de deelnemende werkgevers bijdragen aan o.a. het verminderen van verkeersdrukte en de uitstoot van schadelijke stoffen. Hiermee ondersteunen zij het initiatief de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente én de regio als geheel.

Medewerkers op de fiets

Wethouder Tim Simons nodigt lokale werkgevers uit om deel te nemen aan dit belangrijke initiatief: “Door allerlei redenen is de fiets voor veel mensen niet meer de eerste keuze. Maar op de fiets gaan heeft zoveel voordelen. Je bent lekker in beweging, hebt een frisse neus als je aankomt op je werk en bent minder geld aan brandstof kwijt! Daarom zijn we erg blij met dit initiatief dat we nu samen met de regio oppakken. Zodat hopelijk straks meer mensen weer de fiets naar hun werk pakken.”
Sanneke Vermeulen, bestuurlijk trekker Mobiliteit van de regio West-Brabant, vult over deze regionale aanpak aan: “De mobiliteit van onze inwoners beperkt zich niet tot de gemeentelijke grenzen, zeker voor de rit van en naar het werk. Om forenzen anders te laten reizen is het niet meer dan logisch om over de gemeentegrenzen heen te kijken en om werkgevers mee te nemen. Dit project sluit daar mooi bij aan.”

Meedoen

Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich aanmelden voor het project via de website onsbrabantfietst.nl.
Na aanmelding volgt een selectieprocedure. Er is binnen het project plek voor tientallen werkgevers en honderden medewerkers.

Inhoud van het project

Naast kennis en advies voor werkgevers is het daadwerkelijk activeren van medewerkers een belangrijk speerpunt. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een gratis e-bike probeeractie aanvragen. Bij deelname krijgen zij acht weken lang een aantal e-bikes te leen. Deze elektrische fietsen worden ter beschikking gesteld aan werknemers, zodat deze het fietsen van en naar hun werk kunnen proberen. Een bijbehorende communicatie toolkit ontzorgt de werkgever en enthousiasmeert werknemers om de woon-werkrit op een andere manier te ervaren.

Regionale samenwerking voor duurzaam woon-werkverkeer

Regio West-Brabant (RWB) heeft Ons Brabant Fietst opdracht gegeven om uitvoering te geven aan dit project. Deze maatschappelijke organisatie is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Ze heeft als doel gedragsverandering te bewerkstelligen onder de inwoners zodat zij vaker de fiets pakken. En dan vooral naar het werk.