Gemeente stopt met uitgifte gemeentegids

10 apr 2024
Gemeentegids 2023
Vanwege het teruglopend gebruik van de gemeentegids en de veranderende informatiebehoefte heeft het gemeentebestuur besloten de gemeentegids niet meer te verstrekken. Organisaties en verenigingen kunnen zichzelf voortaan via WijZijnDrimmelen.nl bekend maken en via hun eigen digitale kanalen.

Teruglopende vraag

Vorig jaar besloot het gemeentebestuur al om de gemeentegids niet meer huis-aan-huis te verspreiden. Op een aantal verdeelpunten kon men een gemeentegids ophalen. Hier is niet veel gebruik van gemaakt. Bovendien zijn de meeste diensten die erin worden aangeboden ook via de gemeentelijke website en ook via andere kanalen te vinden.  

Organisaties en verenigingen

Op het participatieplatform WijZijnDrimmelen kunnen organisaties en verenigingen zich bekend maken. Zij kunnen hier zelf nieuwsberichten en evenementen plaatsen. Per dorp kan er een pagina voor een organisatie of vereniging aangemaakt worden. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op via communciatie@drimmelen.nl 

De digitale gemeentegids is nog tot 1 mei 2024 te raadplegen via onze website: https://drimmelen.nl/digitale-gemeentegids. Daarna stopt deze ook.