Gemeente trekt vergunning kap knotwilgen Zeggeweg in

23 mrt 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de vergunning voor de kap van 45 knotwilgen aan de Zeggeweg bij het dorp Drimmelen in te trekken. Het college wil eerst nader onderzoeken welke alternatieven er zijn om de Zeggeweg verkeersveilig te houden.

Zicht ontnemen

De knotwilgen zouden gekapt worden bij uitritten omdat ze het zicht op verkeer op de Zeggeweg
ontnemen voor landbouwvoertuigen die van de akkers afkomen en de weg opdraaien. Het gaat om in totaal tien uitritten waar per kruising enkele bomen gekapt zouden moeten worden.

Invalshoeken

Door vragen vanuit de samenleving en nieuw verkregen inzichten over de bomen en de
verkeerssituatie, besloot het college dat de kap niet zonder meer doorgezet mag worden. Het college vindt dat bij het verlenen van de vergunning niet goed genoeg is gekeken naar andere mogelijkheden en invalshoeken om de gesignaleerde problemen op te lossen. Het college wil hier maatschappelijke partners bij betrekken. De bewoners en organisaties die bezwaar hebben ingediend of ideeën hebben geopperd worden hierover benaderd.

Balans

Wethouder Jürgen Vissers: “Als de (verkeers)veiligheid in het geding is, ontkomen we er soms niet
aan om bomen te kappen. Alleen, een gekapte boom komt nooit meer terug. We horen nu te veel
argumenten waar we onvoldoende over na hebben gedacht. Dan moet je ook durven zeggen, even
een paar stappen terug. Dat doen we nu. Samen met betrokken inwoners en organisaties gaan we nu op zoek naar de juiste balans tussen behoud van zoveel mogelijk bomen en de veiligheid voor het verkeer.”