Gemeente, Woonvizier en Woonbelang maken samen afspraken: bouwen, verduurzamen en doorstromen

1 mrt 2023
Woningcorporatie Woonvizier en de gemeente hebben met elkaar afspraken gemaakt voor 2023. Deze afspraken gaan over de grote, gezamenlijke, maatschappelijke opgaven zoals de beschikbaarheid van voldoende woningen, de verduurzaming van bestaande woningen en de betaalbaarheid van woningen. Deze zogeheten prestatieafspraken werden afgelopen donderdag ondertekend door directeur-bestuurder Ellen van Beijsterveldt van Woonvizier, Henk Dudok, voorzitter van huurdersbelangenorganisatie Woonbelang en wethouder Harry Bakker.

Nieuwbouw

Alle drie de partijen benadrukten het belang van goede onderlinge communicatie en partnerschap, zodat de afspraken kunnen worden gemonitord en kan worden bijgestuurd waar nodig. Eén van de afspraken is bijvoorbeeld dat Woonvizier in de periode tot en met 2026 100 sociale huurwoningen in de gemeente Drimmelen bouwt. Directeur-bestuurder van Woonvizier Ellen van Beijsterveldt: “We willen allemaal de wachttijden voor een sociale huurwoning verkorten. Daarom is nieuwbouw zo belangrijk”. De woningcorporatie leverde in de afgelopen maanden al 50 nieuwbouwwoningen op. Het betreft de 21 nieuwe appartementen aan de Romboutstraat in Made, de 10 rug-aan-rugwoningen en 5 appartementen aan de Leeuwerik in Made en de 12 levensloopbestendige woningen en 2 eengezinswoningen aan de Dominee Jamesstraat in Lage Zwaluwe.

Plannen

“Bovendien zijn er nog 10 sociale huurwoningen op het E-veld in Terheijden in aanbouw. Daarnaast onderzoeken we samen met de gemeente waar we nog extra woningen kunnen bouwen,” aldus Van Beijsterveldt. Wethouder Bakker vult aan: “Samen met Woonvizier bekijken we dit jaar ook de mogelijkheden om duurzaam verplaatsbare woningen in de gemeente te bouwen. Dit soort woningen kan veel sneller gebouwd worden dan reguliere woningen en geeft een extra impuls voor verschillende groepen die momenteel klem zitten op de woningmarkt.”

Verduurzaming

Naast nieuwbouw is de verduurzaming van bestaande woningen nog steeds een actueel thema, zeker ook gezien de huidige energieprijzen. Voorzitter van de huurdersbelangenorganisatie Henk Dudok is daarom blij dat Woonvizier zo’n 70 woningen per jaar verduurzaamt: “Door energiebesparende maatregelen te treffen zoals betere isolatie en ventilatie hoeven huurders minder hard te stoken. Dat levert huurders direct voordeel op aan het einde van de maand. Bovendien krijgen de bewoners wiens woning verduurzaamd is, de kans om zonnepanelen te laten plaatsen. Ook dat draagt bij aan lagere woonlasten,” stelt Dudok.

Doorstroming

Ellen van Beijsterveldt: ‘Wat we vooral willen bereiken met nieuwe verhuringen, is een doorstroming op gang brengen: meer verhuisbewegingen, zodat meer eengezinswoningen
beschikbaar komen en meer mensen in een woning kunnen wonen die het beste past bij hun
levensfase. Daarnaast kunnen nu te weinig statushouders verhuizen van een opvangcentrum naar een woning. Woonvizier zal daarom in de eerste helft van dit jaar de helft van alle vrijgekomen en geschikte huurwoningen reserveren voor deze doelgroep. Doel van deze tijdelijke maatregel is om de druk op de asielketen te verlichten.