Gemeenteraad maakt bouw 224 nieuwe woningen mogelijk

3 jul 2024
De gemeenteraad van Drimmelen heeft afgelopen donderdag een aantal bestemmingsplannen vastgesteld die samen de realisatie mogelijk maken van 224 woningen. Het gaat om plannen die eind 2023 ter inzage zijn gegaan en een mix bevatten van allerlei soorten woningen waaronder huurwoningen, goedkope en betaalbare koopwoningen voor starters, gezinnen en senioren in de kernen Wagenberg, Terheijden en Made.

Wagenberg

Voor het bestemmingsplan Hofstad in Wagenberg gaat het om 9 woningen van verschillende typen en prijsklassen. De opzet van het plan is gebaseerd op het idee van een agrarisch erf, met twee
geschakelde woningen, een vrijstaande woning en de 6 rug-aan-rugwoningen. De initiatiefnemers zijn voornemens de woningen ecologisch te bouwen.

Made

Bestemmingsplan Made Oost II, fase 1 maakt de bouw van in totaal 133 woningen van verschillende
typen en prijsklassen mogelijk. De daarbij gehanteerde woningbouwprogrammering voorziet in 30% sociale huur en 40% betaalbare koopwoningen.
In het plan voor de Boerenhoekstraat 42-44 wordt een agrarische bedrijfswoning een ‘burgerwoning’, Daarnaast wordt één woning toegevoegd. De overige bedrijfsbebouwing worden gesloopt.

Terheijden

In Terheijden kunnen 81 woningen worden gebouwd na vaststelling van bestemmingsplan
Munnikenhof. Van deze woningen zullen er 21 woningen in de sociale huur en 11 woningen in de
goedkope koop worden uitgevoerd. Daarnaast zullen 24 woningen in de categorie ‘betaalbaar’ en 25 woningen in de categorie ‘duur’ op de markt worden gebracht.

Oude wetgeving

Na de zomer komen er nog enkele bestemmingsplannen op de agenda van de gemeenteraad, de
laatste die onder de oude wetgeving tot stand zijn gekomen. Met de invoering van de Omgevingswet
per 1 januari wordt er gewerkt met het omgevingsplan in plaats van bestemmingsplannen.