Goeiestoepkesroute

In de loop van 2021 verbeteren we de voetpaden in al onze dorpskernen. Elk dorpkrijgt een netwerk van goed toegankelijke voetpaden. Alle belangrijke voorzieningen zijn dan te voet bereikbaar zonder hindernissen of obstakels. Je kunt over deze Goeiestoepkesroute met een rollator, met kinderwagen of rolstoel veilig en zonder obstakels door het dorp komen.

Stand van zaken (oktober 2021) 

Het eerste deel van de route door Lage Zwaluwe was al opgeleverd, de aanvulling op de route is nu ook klaar. De Goeiestoepkesroute in Drimmelen is nu ook opgeleverd en de aanpassingen voor de route in Hooge Zwaluwe zijn september gestarten. Daarna komt Wagenberg aan de beurt.   

Supermarkt, apotheek

Iedereen moet aan de samenleving mee kunnen doen zonder letterlijke of figuurlijke hindernissen. Om het plan voor de Goeiestoepkes te verwezenlijken zijn samen met stichting WWZ (Wonen Welzijn Zorg) en organisaties als Woonvizier, SWO en Surplus de belangrijkste looproutes per kern bepaald. Deze routes verbinden de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen binnen een dorp met elkaar. Aan deze voetpaden stellen we hogere eisen dan aan andere stoepen. De looproutes zijn getoetst aan toegankelijkheidseisen. De voetpaden die niet voldoen worden in fases aangepast zodat ze zo toegankelijk als mogelijk zijn voor alle gebruikers. 

Combinaties

Per dorpskern is een kostenraming gemaakt om de benodigde aanpassingen te kunnen doen. Omdat alles in één keer op orde brengen te kostbaar is, is gekeken of combinaties met reeds geplande projecten of onderhoud te maken zijn. Zo maken we bijvoorbeeld combinaties met werkzaamheden aan de waterleiding of de aanleg van glasvezel. Wat we met het budget van € 500.000 kunnen doen, staat per dorp in de bijlage (PDF Goeiestoepkesroute, Kaartjes en tabellen per kern) onderaan deze pagina. Meestal betreft het één kant van de route, soms is de route ingekort. Dit is fase 1. Doordat de gemeenteraad eenmalig € 250.000 extra ter beschikking stelde voor 2021, kan nu soms ook de andere kant van de weg of bijvoorbeeld een plateau (verhoging van de weg tussen twee trottoirs) worden meegenomen. 

In de reguliere onderhoudsplanning nemen we mee wat nu niet aangepakt kan worden. Bij de realisatie van de centrumroutes in Terheijden en Made is al rekening gehouden met de hogere kwaliteitseisen bij de aanleg van de stoepen.

Contactpersonen

Aanspreekpunt voor de Goeiestoepkesroute zijn Melissa Simons en Ruud van der Zalm. Ze zijn beiden bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162. 
 

Bijlage
 

Meer informatie vindt u ook in het 'Handboek toegankelijkheid'

In Lage Zwaluwe en Drimmelen zijn Goeiestoepkes gemaakt
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen