Goeiestoepkesroute

Het verbeteren van de voetpaden in al onze dorpskernen is in volle gang. Bijna elk dorp heeft  nu een netwerk van goed toegankelijke voetpaden. U kunt over deze Goeiestoepkesroute met een rollator, met kinderwagen of rolstoel veilig en zonder obstakels door het dorp komen.

Stand van zaken (augustus 2022) 

Drimmelen, Hooge- en Lage Zwaluwe en Wagenberg zijn al opgeleverd. Er wordt nu gewerkt in Made en het grootste deel in Terheijden is ook al gereed. Het gedeelte van de Zeggelaan in Terheijden wordt later in het project  (Herinrichting Zeggelaan Terheijden) opgepakt.

Inclusie en toegankelijkheid

In Drimmelen vinden we het belangrijk dat iedereen, die dat wil, op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan het lokale leven (= inclusie).

Om het plan voor de Goeiestoepkes te verwezenlijken zijn samen met stichting WWZ (Wonen Welzijn Zorg) en organisaties als Woonvizier, SWO en Surplus de looproutes per kern bepaald. Deze routes verbinden de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen binnen een dorp met elkaar. Aan deze voetpaden stellen we hogere eisen dan aan andere stoepen. De looproutes zijn getoetst aan toegankelijkheidseisen. De voetpaden die niet voldoen worden in fases aangepast zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen.

Route

In de bijlage (PDF Toegankelijk Drimmelen - uitvoeringsplan Goeiestoepkesroute gemeente Drimmelen 2020 ) onderaan deze pagina staat waar de goeiestoepkesroutes precies gepland zijn.
Er is voor gekozen één kant van de route aan te passen in plaats van twee kanten. Soms is de route iets aangepast of ingekort.

Contactpersonen

Aanspreekpunt voor de Goeiestoepkesroute zijn Wim Kapitein en Ruud van der Zalm. Ze zijn beiden bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162. 

Bijlage
 

Meer informatie vindt u ook in het 'Handboek toegankelijkheid'