Goeiestoepkesroute

Het verbeteren van de voetpaden in al onze dorpskernen is bijna gereed. Elk dorp heeft nu een netwerk van goed toegankelijke voetpaden. U kunt over deze Goeiestoepkesroute met een rollator, met kinderwagen of rolstoel veilig en zonder obstakels door het dorp komen.

Stand van zaken (december 2023) 

Drimmelen, Hooge- en Lage Zwaluwe, Wagenberg , Made  en Terheijden zijn al opgeleverd. Het gedeelte van de Zeggelaan in Terheijden wordt later in het project  (Herinrichting Zeggelaan Terheijden) opgepakt. In februari 2023 evalueerden we met stichting WWZ Drimmelen de uitgevoerde werkzaamheden. Uit deze evaluatie kwamen de volgende verbeterpunten en aanvullingen aan de orde:

  • Lage Zwaluwe: Vijverstraat – Ganshoeksingel aanpassen helling voetpad ( gereed)                        
  • Wagenberg: Dorpsstraat aanpassen van diverse inritten ( uitvoering 2024)          
  • Terheijden: aanpassen stoep Abtslaan  ( in uitvoering )
  • Made: Jasmijnstraat aanbrengen plateau ( gereed) , Nieuwstraat aanpassen stoep ( februari 2024) , Crullaan aanpassen 6 oversteekplaatsen ( maken 1 proef aanpassing begin 2024),.           

Inclusie en toegankelijkheid

In Drimmelen vinden we het belangrijk dat iedereen, die dat wil, op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan het lokale leven (= inclusie).

Om het plan voor de Goeiestoepkes te verwezenlijken zijn samen met stichting WWZ (Wonen Welzijn Zorg) en organisaties als Woonvizier, SWO en Surplus de looproutes per kern bepaald. Deze routes verbinden de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen binnen een dorp met elkaar. Aan deze voetpaden stellen we hogere eisen dan aan andere stoepen. De looproutes zijn getoetst aan toegankelijkheidseisen. De voetpaden die niet voldoen worden in fases aangepast zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen.

Contactpersonen

Aanspreekpunt voor de Goeiestoepkesroute zijn Wim Kapitein en Ruud van der Zalm. Ze zijn beiden bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162.