Goeiestoepkesroute

In de loop van 2021 krijgen al onze dorpen een netwerk van goed toegankelijke voetpaden. Alle belangrijke voorzieningen in de dorpskern zijn dan te voet bereikbaar zonder hindernissen of obstakels. Je kunt over deze Goeiestoepkesroute met een rollator, met kinderwagen of rolstoel veilig door het dorp komen. De route door Lage Zwaluwe is inmiddels opgeleverd, Drimmelen volgt binnenkort en de andere dorpen volgen later dit jaar.  

Supermarkt, apotheek

Het project is opgenomen in het coalitieakkoord. Het idee is dat iedereen aan de samenleving mee moet kunnen doen zonder letterlijke of figuurlijke hindernissen. Om het plan te verwezenlijken zijn samen met stichting WWZ (Wonen Welzijn Zorg) en organisaties als Woonvizier, SWO en Surplus de belangrijkste looproutes per kern bepaald, die de werknaam rode loperroutes kregen. Deze routes verbinden de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen binnen een dorp met elkaar. Daarom stellen we aan deze voetpaden hogere eisen dan aan andere stoepen. De looproutes zijn getoetst aan toegankelijkheidseisen en de voetpaden die niet voldoen worden in fases aangepast. Routes tussen voorzieningen als supermarkt, apotheek, buurthuis die veel bewandeld worden, worden hiermee zo toegankelijk mogelijk voor alle gebruikers. 

Combinaties

Per dorpskern is een kostenraming gemaakt om de benodigde aanpassingen te kunnen doen. Omdat alles in één keer op orde brengen te kostbaar is, is gekeken of combinaties met reeds geplande projecten of onderhoud te maken zijn. Zo maken we bijvoorbeeld combinaties met werkzaamheden aan de waterleiding of de aanleg van glasvezel. Wat we met het budget van € 500.000 kunnen doen, staat per dorp in de bijlage (PDF Goeiestoepkesroute, Kaartjes en tabellen per kern) onderaan deze pagina. Meestal betreft het één kant van de route, soms is de route ingekort. Dit is fase 1. Doordat de gemeenteraad eenmalig € 250.000 extra ter beschikking stelde voor 2021, kan nu soms ook de andere kant van de weg of bijvoorbeeld een plateau (verhoging van de weg tussen twee trottoirs) worden meegenomen. Over de precieze besteding van de extra € 250.000 moeten nog besluiten genomen worden.

In de reguliere onderhoudsplanning nemen we mee wat nu niet aangepakt kan worden. Bij de realisatie van de centrumroutes in Terheijden en Made is al rekening gehouden met de hogere kwaliteitseisen bij de aanleg van de stoepen.

Contactpersonen

Aanspreekpunt voor de Goeiestoepkesroute zijn Melissa Simons en Ruud van der Zalm. Ze zijn beiden bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162. 
 

Bijlage
 

Meer informatie vindt u ook in het 'Handboek toegankelijkheid'

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen