Havens

Binnenkort starten de onderhoudswerkzaamheden in de Oude Haven van Drimmelen en in de binnen- en buitenhaven van Lage Zwaluwe.
Aannemer Gebr. De Leeuw uit Oosterhout gaat deze werkzaamheden voor de gemeente Drimmelen uitvoeren.

Wat gaan we doen?

 • In de Oude Haven van Drimmelen worden de kades langs de Biesboschweg hersteld en de bestrating langs deze kades herstraat.
 • In de binnenhaven van Lage Zwaluwe vervangen wij op het voormalige Dega-terrein de kade. De oeverbescherming tussen de kade en de dijk wordt vervangen door een nieuwe beschoeiing (bescherming waterkant) en een verharding op het talud (de schuine wand).
 • Bij het Beursplein wordt de kade hersteld.
 • In de buitenhaven van Lage Zwaluwe vernieuwen wij langs de Ameroever de beschoeiing en taludverharding. Voor de beroepsvaart brengen wij twee nieuwe meerpalen aan.

Werkzaamheden en planning

 • In de periode juni-juli 2018 voert de aannemer eerst diverse onderzoeken uit op de locaties.
  Eén van deze onderzoeken is het vastleggen van de bestaande situatie op de locatie, een zogenaamde nul-opname. Dan bekijkt de aannemer samen met u de situatie bij uw woning, zoals die nu is. Zo kunnen wij, mocht er sprake zijn van schade na de werkzaamheden, beoordelen wat de oorzaak is van de schade. Voor dit onderzoek neemt de aannemer contact met u op.
 • In de periode juli-augustus 2018 werken wij de onderhoudsplannen verder uit.

De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is als volgt gepland:

 • periode augustus-september 2018: de binnenhaven Lage Zwaluwe;
 • periode september-oktober 2018: de Oude Haven Drimmelen;
 • periode oktober-november 2018: de buitenhaven Lage Zwaluwe.

Communicatie

Wij vinden het belangrijk dat u als belanghebbende goed geïnformeerd wordt- en blijft over de werkzaamheden en merken bij andere werkzaamheden dat de bewoners het prettig vinden om rechtstreeks met de aannemer contact te hebben.

Om dit voor u inzichtelijk te maken staan hieronder de gemaakte afspraken met aannemer Gebr. De Leeuw:

 • gedurende het gehele werk is de vaste aanspreekpersoon (omgevingsmanager) bij Gebr. De Leeuw de heer John Knaap, zijn telefoonnummer is 06-10513432 ;
 • voor elke fase van het werk en bij bijzonderheden ontvangt u een bewonersbrief van de aannemer;
 • op de bouwhekken zal een herkenbaar meld- en informatiepunt worden;
 • iedere twee weken zal er een inloopspreekuur voor belanghebbenden worden georganiseerd;
 • voor de start uitvoering van het werk organiseert de aannemer een informatie-/kennismakingsavond voor de omgeving;
 • voor de actuele stand van zaken heeft de aannemer een website, waar hij regelmatig een update geeft over de werkzaamheden. Op de website www.gebrdeleeuw.nl met gebruikersnaam: havens en wachtwoord: 18045.

Contact

De aannemer houdt u dus verder op de hoogte over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Vanuit de gemeente Drimmelen wordt dit werk begeleid Wim Romeijn. Voor vragen over de voorbereiding en uitvoering kunt u contact opnemen met Wim Romeijn, zijn telefoonnummer is 06-21282032 of per e-mail op wromeijn@drimmelen.nl.

pdf Bewonersbrief onderhoud Buitenhaven Lage Zwaluwe d.d. 19 maart 2019 (PDF, 478.85 KB)