Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 12 maart 2024

6 mrt 2024
De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 12 maart 2024 tijdens een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur

  • Bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor het transformeren van een kantoorpand voor tijdelijke huisvesting aan de Nieuwstraat in Made

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.