Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 27 februari 2024

20 feb 2024
De bezwaarschriftencommissie behandelt op 27 februari tijdens een openbare zitting in het gemeentehuis een tweetal zaken.

19.30 uur
Bezwaarschrift tegen een verleende uitwegvergunning aan de Ploegstraat in Made.

20.00 uur
Bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een telecommunicatiemast nabij Zwaluwseweg 33 in Hooge Zwaluwe.

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op via telefoonnummer 140162.