Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 4 juli 2023

28 jun 2023
De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 4 juli 2023 tijdens de zitting een aantal zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 1 maart 2022: het plaatsen van bomen op de waardevollebomenkaart.

20.00 uur

Bezwaarschrift tegen twee verkeersbesluiten van 16 maart 2023, inzake de Voshil in Wagenberg

20.30 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 25 april 2023, inzake een afgewezen verzoek om handhaving.

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met telefoonnummer 140162.