Huisvesting asielzoekers - inwonersavonden leveren waardevolle opbrengst

18 okt 2023
De zoektocht naar opvanglocaties voor asielzoekers startte met drie inwonersavonden in drie verschillende dorpen binnen de gemeente. Doel van alle avonden was om criteria te krijgen waar een opvanglocaties voor asielzoekers aan moet voldoen. Hier gaven de inwoners gretig gehoor aan! Er is een groot aantal criteria aangegeven waar we mee aan de slag kunnen.

Grote mate van betrokkenheid

Burgemeester Boy Scholtze is ook positief over de avonden: “Ik ben blij met de opkomst bij de inwonersavonden én het geluid dat ze lieten horen. Het laat zien hoe zeer inwoners betrokken zijn bij dit onderwerp. We zijn ons nu nog meer bewust van de zorgen die er leven bij inwoners over dit onderwerp. Eén criterium dat we in ieder geval volledige aandacht geven, bij welke locatie dan ook is veiligheid. Dat is belangrijk gebleken voor inwoners, bovendien is dat een belangrijk onderwerp voor het college. Veiligheid voor inwoners en de asielzoekers daar zetten we op in.  Dit traject is nieuw voor ons, we blijven leren en sturen bij daar waar dat nodig blijkt. Voorop staat dat we het samen doen, met onze inwoners. Dat getuigt van een grote mate van betrokkenheid en daar ben ik trots op!”