Iedereen doet mee

De gemeente Drimmelen heeft inclusie en toegankelijkheid hoog in het vaandel staan.
Dat betekent dat zij het belangrijk vindt dat iedere inwoner, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking, kan deelnemen aan de samenleving.

Om die visie verder vorm te geven heeft de gemeente, samen met stichting WWZ-Drimmelen, het Manifest: ‘Iedereen doet mee’ ondertekend.

Manifest: Iedereen doet mee!

In het manifest staat een aantal uitgangspunten beschreven die door de ondertekenaars worden uitgedragen en waar zij zich voor inzetten. Drimmelen geeft daarmee aan een echte inclusieve gemeente te willen zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.

Eén van die uitgangspunten is het betrekken van inwoners met wat voor beperking dan ook (of een vertegenwoordiging daarvan) bij het bedenken en uitvoeren van plannen: ‘Niets over ons, zonder ons’. Daarnaast zijn ‘Gelijkwaardigheid voor iedereen’ en ‘Het recht op het hebben van een keuze’ ook belangrijke standpunten binnen het manifest.

Bekijk hier het volledige Manifest:

Hoe nu verder?

Er wordt in de gemeente al veel gedaan om te zorgen dat iedereen mee kan doen, maar het kan altijd beter. Daarom is nu het project Inclusie opgestart. Het doel daarvan is: nog meer aandacht te geven aan het zorgen voor een inclusieve samenleving in ons beleid en onze uitvoeringstaken. Dat gaan we doen door nog meer verbinding te zoeken, samen te werken met partners en inwoners, en ons meer bewust te worden van alles wat daarbij komt kijken. We stellen daarvoor een uitvoeringsprogramma op. Hierin komen concrete acties te staan die verder uitgewerkt worden.

Contact

We willen graag dat uiteindelijk iedere inwoner echt mee kan doen in onze gemeente, maar dat kunnen we niet alleen. We willen ons hier graag samen met betrokken partijen én onze inwoners voor inzetten, want samen komen we verder. Dus: heeft u ideeën, vragen of wilt u meedenken over hoe we dat kunnen realiseren? Laat het weten!

U kunt daarover contact opnemen met de projectleider Inclusie, mevrouw N. Stremme via: nstremme@drimmelen.nl of 140162