Iedereen doet mee

In Drimmelen vinden we het belangrijk dat iedereen, die dat wil, op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan het lokale leven (= inclusie). Maar dat is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen hebben bepaalde beperkingen of uitdagingen (zichtbaar of onzichtbaar), waardoor ze tegen dingen aanlopen in het dagelijkse leven. Het is daarom belangrijk dat we rekening houden en respectvol omgaan met die verschillen tussen mensen en de beperkingen of uitdagingen waar iemand mee te maken kan hebben.

Begin 2021 ondertekende de gemeente, samen met stichting WWZ-Drimmelen, het Manifest: ‘Iedereen doet mee’. Drimmelen geeft daarmee aan een inclusieve gemeente te willen zijn voor iedereen.

Bekijk hier het volledige Manifest:

Ervaringsdeskundigen

Zoals uit het Manifest blijkt, staan wij achter: ‘Niets over ons, zonder ons’. Voor ons betekent dit dat we hulp hebben ingeroepen van lokale ervaringsdeskundigen. Zij weten wat het is om te leven met een zichtbare of niet-zichtbare beperking of uitdaging. Zij helpen ons niet alleen met hun kennis en ervaringen, maar zij doen ook actief mee. Bijvoorbeeld bij de beleefmiddag op het gemeentehuis en als Mystery Guests bij locatiebezoeken.  

Bewust worden en verbinden

Samen met de ervaringsdeskundigen zijn we van mening dat je je eerst bewust moet worden van wat er speelt, voordat je ernaar kunt gaan handelen. Daarom hebben we onder andere korte filmpjes gemaakt van interviews met ervaringsdeskundigen. Zij vertellen over hun uitdaging(en) en hoe anderen hen kunnen helpen.

Bekijk de filmpjes hieronder (de filmpjes zijn ondertiteld):

- Het verhaal van Steven:

Screenshot video het verhaal van Steven

- Het verhaal van Petra:

Screenshot video het verhaal van Petra

- Het verhaal van Lilian:

Screenshot video het verhaal van Lilian

- Het verhaal van Corrie:

Screenshot video het verhaal van Corrie

Het verhaal van Amy

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Het verhaal van Henny

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Het verhaal van Els

Het verhaal van Els over iedereen doet mee
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Het verhaal van Peter

Het verhaal van Peter over iedereen doet mee
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Hiermee bieden we iedereen inzicht en roepen we op tot meedenken en meedoen. Want een inclusieve samenleving bereikt de gemeente niet alleen. Daar hebben we onze inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen ook bij nodig. Komende tijd gaan we bij hen langs om erover in gesprek te gaan en te kijken hoe we dit met zijn allen kunnen doen.

Beleefmiddag 28 oktober 2023

Op 28 oktober 2023 organiseren we samen met verschillende partners en ervaringsdeskundigen de inspirerende beleefmiddag ‘Iedereen doet mee’. U bent van harte uitgenodigd, dus hopelijk tot dan!

Meedoen?

We hebben u nodig, want samen komen we verder. Of u nu als inwoner zelf een uitdaging of beperking heeft, of bijvoorbeeld ondernemer bent. Heeft u ideeën, vragen of wilt u meedenken over hoe we dat kunnen realiseren? Laat het weten!

U kunt contact opnemen met de projectleider Inclusie, mevrouw N. Stremme via: inclusie@drimmelen.nl of 140162.

Gemeenteraad ervaart wat leven met een beperking kan betekenen

Op 8 december 2022 heeft onze gemeenteraad aan dae hand van onze ervaringsdeskundigen kennis gemaakt met de leefwereld van mensen met een beperking. Het zelf ervaren en in gesprek gaan met elkaar leverde nieuwe inzichten, begrip en respect op. Thema’s waren:

  • Een prikkelende start, ervaringen over niet aangeboren hersenletsel (NAH), Licht verstandelijk beperkt (LVB) doet ook mee, Ik zie ik zie wat jij niet ziet, Tel mee met taal
  • Ook konden de raadsleden een rolstoelparcours afleggen. Op de poster een impressie van de ervaringen en de verzamelde inzichten. (bijlage impressie)

Artikel Gastles Inclusie 'Iedereen doet mee in Drimmelen'

Logo iedereen doet mee in Drimmelen