Iedereen doet mee

In Drimmelen vinden we het belangrijk dat iedereen, die dat wil, op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan het lokale leven (= inclusie). Maar dat is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen hebben bepaalde beperkingen of uitdagingen (zichtbaar of onzichtbaar), waardoor ze tegen dingen aanlopen in het dagelijkse leven. Het is daarom belangrijk dat we rekening houden en respectvol omgaan met die verschillen tussen mensen en de beperkingen of uitdagingen waar iemand mee te maken kan hebben.

Begin 2021 ondertekende de gemeente, samen met stichting WWZ-Drimmelen, het Manifest: ‘Iedereen doet mee’. Drimmelen geeft daarmee aan een inclusieve gemeente te willen zijn voor iedereen.

Bekijk hier het volledige Manifest:

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Met het project Inclusie: ‘Iedereen doet mee in Drimmelen’ zorgen we dat ons beleid en onze uitvoeringstaken meer inclusief worden. Dat doen we door bewustwording en kennis te vergroten. En door nog meer verbinding te zoeken en samen te werken met ervaringsdeskundigen, partners en inwoners.

Er wordt in de gemeente al veel gedaan om te zorgen dat iedereen mee kan doen, zoals: het project “wij gaan zelfstandig naar school”, bibliotheekabonnement voor minima, subsidie ‘Kom binnen’, diverse werkgroepen zoals dementie en eenzaamheid en toegankelijke gemeentelijke voorzieningen. Maar het kan altijd nog beter.

Daarom ligt er nu een concept plan (uitvoeringsprogramma). Hierin staan acties waarmee we samen met ervaringsdeskundigen en partners willen bijdragen aan een gemeente Drimmelen, waarin iedereen die dat wil op een gelijkwaardige manier mee kan doen.

Hoe nu verder?

Komend jaar zetten we verder in op bewustwording met verhalen en voorbeelden. Bijvoorbeeld door beleving, het delen van interviews met ervaringsdeskundigen, het delen van leermomenten en tips, inspireren en gesprekken aangaan om aandacht te vragen voor inclusie.

Contact

Graag zien wij dat uiteindelijk iedere inwoner die dat wil nog beter mee kan doen in onze gemeente. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig; samen komen we verder. Dus: heeft u ideeën, vragen of wilt u meedenken over hoe we dat kunnen realiseren? Laat het weten!

U kunt daarover contact opnemen met de projectleider Inclusie, mevrouw N. Stremme via: inclusie@drimmelen.nl of 140162.