Inrichting openbaar gebied rond jachthaven Terheijden

De gemeente richt het gebied rondom de haven van Terheijden opnieuw in als het waterschap klaar is met dijkverbeteringswerkzaamheden (aanleg dijken en keermuur in de haven). De gemeente wil dat het gebied rondom de haven straks goed aansluit op de nieuwe situatie. Hiervoor wordt een plan ontwikkeld.

Wat u moet weten

De gemeente heeft twee ontwerpen gemaakt.  Deze zijn gepresenteerd op 23 oktober 2023 in De Gouden Leeuw in Terheijden. Beide ontwerpen vindt u onderaan deze pagina.

Waarom we dit doen

De dijkversterking is een ingrijpend project. De haven van Terheijden verandert van uiterlijk door dijkverbetering en door de keermuur in de haven. Ook voldoet de inrichting van de omgeving van de jachthaven niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente gaat deze daarom verbeteren.

Meedenken en meedoen

Aanwezigen op de informatieavond hebben hun reacties op beide ontwerpen opgeschreven en ingeleverd. Wie dat wilde kon tot 6 november ook per e-mail reageren op de ontwerpen.  

Planning

  • Oktober 2023 – presentatie plannen en ophalen reacties inwoners
  • November 2023  - Uitwerken reacties
  • December 2023 – Presentatie keuze plan
  • April 2024 – oplevering keermuur door waterschap
  • Mei 2024 – start uitvoering plan inrichting openbaar gebied haven Terheijden

Contact

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met projectleider Wim Kapitein via openbarewerken@drimmelen.nl

Bijlagen

Informatie over het dijkverzwaringsproject van het waterschap vindt u hier: Dijkverbetering gemeente Drimmelen | Waterschap Brabantse Delta