Inwoners Hooge Zwaluwe en Helkant denken mee over toekomst dorpshuis

16 jan 2024
Ontmoetingscentrum De Zonzeel - Hooge Zwaluwe
De huidige exploitant van De Zonzeel gaat met pensioen en Pluspunt de Langstraat wordt gesloten. Daarom zijn er zorgen over het behoud van een fijne ontmoetingsplek in Hooge Zwaluwe. De gemeente Drimmelen en Surplus zetten zich samen in voor het behoud van het dorpshuis. Een onderzoek gaat meer inzicht geven in de wensen van inwoners, ondernemers en verenigingen. Tijdens twee meedenkbijeenkomsten op 31 januari is er volop gelegenheid mee te praten.

Fijne ontmoetingsplek voor dorpsbewoners


De gemeente Drimmelen wil De Zonzeel laten bestaan en de activiteiten van het Pluspunt hier naartoe te verplaatsen, zodat Hooge Zwaluwe daar een fijne ontmoetingsplek behoudt. De gemeente Drimmelen gaf daarom Surplus opdracht onderzoek te doen naar hoe De Zonzeel een fijn dorpshuis kan blijven voor alle inwoners van Hooge Zwaluwe en Helkant. En wat inwoners, ondernemers en verenigingen daar zelf in willen en kunnen betekenen.

Wensen en ideeën gevraagd

Er is inmiddels met de huidige gebruikers en andere betrokkenen gesproken door Surplus.
Begin januari is er ook een vragenlijst huis aan huis verspreid onder alle inwoners van Hooge Zwaluwe. Zij kunnen hierop tot 26 januari 2024 reageren.

Meedenkbijeenkomsten

Op 31 januari zijn er twee meedenkbijeenkomsten in De Zonzeel voor alle inwoners en betrokkenen. Er is een bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur en een bijeenkomst van 19.00 tot 21.00 uur. Iedereen die mee wil denken over de toekomst van De Zonzeel is van harte welkom! Aanmelden kan tot 26 januari 2024 via de vragenlijst die per post verstuurd is, of door te mailen naar verkenningdorpshuis@surplus.nl

Uitkomsten onderzoek

De kwartiermaker maakt op basis van de uitkomsten van de gesprekken, vragenlijst en meedenkbijeenkomsten een rapport. Naar verwachting is dat eind maart 2024 gereed. De gemeente Drimmelen besluit daarna over de toekomst van het dorpshuis De Zonzeel.

Vragen

Hebt u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Drimmelen via telefoonnummer 140162 of gemeente@drimmelen.nl