Jaarrekening 2022 positief, financiële positie solide

5 jun 2023
De gemeente Drimmelen houdt in 2022 een bedrag van 2,4 miljoen euro over op een totaal budget van 75,5 miljoen euro. “We hadden enkele mooie meevallers maar ook maakten we minder kosten omdat we niet alles konden uitvoeren wat we voorgenomen hadden, en dat is jammer,” concludeert wethouder Harry Bakker. “Gelukkig kunnen onze inwoners blijven rekenen op een gemeente met een stabiel financieel beleid.”

Tegen- en meevallers

Met de jaarstukken 2022 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het beleid en hoe dat werd gefinancierd. Hierin staat dat de belangrijkste meevaller een hogere bijdrage was van € 638.000 uit het Gemeentefonds die het Rijk in de decembercirculaire aankondigde. Doordat vacatures langer open stonden, is de uitvoering van een aantal voorgenomen plannen niet of later tot stand gekomen. Hierdoor werd er minder uitgegeven dan was voorzien.
Opvallende tegenvallers waren de hogere storting die de gemeente moest doen aan de
pensioenvoorziening voor (voormalig) bestuurders van € 463.000 en € 380.000 aan lagere
legesinkomsten doordat er minder omgevingsvergunningen zijn afgegeven.

Oekraïense vluchtelingen

“Toen 2022 begon waren we nog volop bezig met de coronapandemie. Toch hebben we veel plannen succesvol door kunnen zetten”, legt wethouder Bakker uit. “We konden voor onze inwoners de uitkering uit het Noodfonds Energiecompensatie naar voren halen, we hebben doorgewerkt aan de voorbereidingen van de bypass Zoutendijk, we knapten de Oude Haven in Drimmelen op en realiseerden er de wandelpromenade. In Wagenberg kwam er een ambulancepost, we hadden de opening van de VVV Drimmelen Biesbosch, de Goeiestoepkesroute werd opgeleverd, we vingen 140 Oekraïense vluchtelingen op in de buitenhaven van Lage Zwaluwe en we hebben gewerkt aan de voorbereiding van tal van woningbouwprojecten,” vertelt Bakker. Drimmelen sloot het jaar af met het afscheid van burgemeester Gert de Kok en de installatie van zijn opvolger Boy Scholtze.

Overschot

Het overschot van 2,4 miljoen euro gaat naar de algemene reserve. Wethouder Bakker wil nog wel
een lichte winstwaarschuwing meegeven over de toenemende kosten en prijsstijgingen bij projecten. “Gelukkig hebben we een goede algemene reserve om in de toekomst mogelijke tegenvallers op tevangen,” besluit hij.
De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken inhoudelijk op donderdag 8 juni. In de vergadering van
dinsdag 4 juli, als ook de accountantscontrole op de resultaten van de jeugdzorg is afgerond, volgt
besluitvorming.