Kap bomen Zeggelaan Terheijden

23 aug 2023
Kap bomen Zeggelaan - Terheijden
Om de Zeggelaan in Terheijden fietsveiliger te maken moeten er helaas bomen worden gekapt.

In de voorbereiding op het fietsveiliger maken is bekeken wat het effect van de werkzaamheden op de bomen aan de Zeggelaan is. Na een aantal aanpassingen van het ontwerp blijkt dat maximaal 39 bomen niet behouden kunnen worden op de huidige locatie. Vier van deze bomen worden verplant in de nabijheid van de huidige locatie.

Voor de overige 35 bomen geldt dat deze door de toekomstige inrichting en daaraan voorafgaande werkzaamheden niet duurzaam te behouden zijn. Voor deze bomen is daarom een kapvergunning verleend met kenmerk 2023-002991.

Herplant

Als gemeente hebben we ter compensatie een herplantverplichting opgenomen van tenminste 35 bomen. Er wordt nog onderzocht waar in het project bomen worden geplant. Hiervoor wordt gekeken binnen een afstand van 250 meter van het project. Voor alle bomen die niet binnen 250 meter van het project worden herplant zoeken we een locatie in het buitengebied van Terheijden.

Naast de compensatie in de vorm van bomen wordt ook gekeken of met het aanbrengen van beplanting de groenstructuur van de Zeggelaan kan worden verbeterd. Als dit mogelijk is betekent dit ook een verbetering voor de bomen. Aangezien we hiermee de groeiplaats van de bomen verbeteren.