Kinderen veilig naar sport en school in Wagenberg

4 jun 2024
schoolzone Wagenberg (bij basisschool)
De gemeente Drimmelen werkt aan het realiseren van ‘Veilige Sport- en Schoolroutes’. Zodat kinderen in de gemeente veilig en zelfstandig naar hun school en sport toe kunnen, zowel te voet als op de fiets. Wagenberg is het eerste dorp waar de gemeente is gestart met dit project en de komende tijd worden de routes daar veiliger gemaakt.

Cirkel doorbreken

Wethouder Tim Simons (Verkeer) benadrukt het belang van dit project: "Alle kinderen verdienen een veilige weg van en naar school en sportactiviteiten. Vroeger ging vrijwel iedereen te voet of met de fiets naar school toe. Tegenwoordig zien we dat veel kinderen dat niet meer doen. Bijvoorbeeld omdat ouders ze op weg naar hun werk snel even naar school brengen. Dit zorgt voor meer drukte met auto’s rondom scholen, waardoor ouders hun kinderen daar weer niet tussendoor willen laten fietsen of lopen. Met als gevolg dat er nóg meer kinderen naar school gaan met de auto. Voor sportverenigingen geldt datzelfde. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. 

Die cirkel willen we doorbreken, zodat het straks in onze dorpen weer normaal is dat je te voet of met de fiets naar school of sport gaat. Maar dan moet dat ook wel op een veilige manier kunnen. Daarom ben ik ontzettend blij dat we de afgelopen tijd samen met de school, vereniging en ouders in Wagenberg hebben gekeken naar hoe we die veiligheid daar kunnen realiseren. Nu gaan we snel met de uitvoering aan de slag!”

Onderzoek

In 2023 is de gemeente in Wagenberg gestart met het project. Daar is eerst onderzocht wat de meest gebruikte routes zijn die kinderen afleggen van/naar school en sport. De huidige verkeerssituaties op die routes zijn daarna onderzocht en aan ouders, leerkrachten, kinderen, de sportvereniging en de Dorpsraad is gevraagd welke knelpunten zij onderweg ervaren. Hieruit is een maatregelenpakket gekomen voor verbeteringen op de sport- en schoolroutes.

Maatregelen

Zo worden er negen belangrijke kruispunten veiliger gemaakt, wordt de fietsdoorsteek Dorpsstraat – Hofstad veranderd, het eenrichtingsverkeer bij het parkeerterrein van het sportpark wordt opgeheven en de zone rondom de school wordt aangepakt. Op twee zebrapaden dichtbij de school én bij het nieuwe zebrapad op het kruispunt Dorpsstraat/Kerkstraat komt slimme verlichting om de zebrapaden extra op te laten vallen, net als in de Crullaan in Made nu ook het geval is. Ook volgt er een bewustwordingscampagne, bijvoorbeeld door middel van een tekstkar of snelheidsdisplay (smiley) en wordt het straatmeubilair in de zone rondom school opgeknapt.

Werkzaamheden

Vanaf juni 2024 starten de eerste werkzaamheden en de verwachting is dat alle aanpassingen eind
2024 klaar zijn. Doordat de werkzaamheden plaatsvinden in belangrijke routes in het dorp, zal dit in die periode helaas wel iets voor de bereikbaarheid van de bewoners betekenen. Ook zijn er
momenteel andere werkzaamheden in het dorp aan kabels, leidingen en riolering. De gemeente stemt al deze werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af, zodat waar het kan straten niet meerdere keren worden afgesloten. Wethouder Simons: “We begrijpen dat de werkzaamheden voor dit belangrijke project overlast met zich meebrengen, maar we proberen dit voor iedereen tot een minimum te beperken en we informeren de bewoners van Wagenberg daar uiteraard nog verder over.”