Koninklijke Erepenning voor Fanfare Corps Concordia uit Hooge Zwaluwe

20 mrt 2023
Zaterdag 18 maart 2023 ontving het bestuur van Fanfare Corps Concordia uit Hooge Zwaluwe een Koninklijke Erepenning van burgemeester Boy Scholtze. De uitreiking vindt plaats tijdens de viering van het 100-jarig bestaan; het Eeuwfeest in Zaal Concordia in Hooge Zwaluwe.

Oprichting

Op zaterdag 17 maart 1923 richtte Henrich Bernard van Brück, van beroep musicus, samen met een
aantal Zwaluwenaren in Hooge Zwaluwe, Fanfare Concordia op. Het Fanfare Corps heeft een rijke
historie die in 2013 is vastgelegd in het boek “Concordia 90 jaar”. Fanfare Corps Concordia bestaat
momenteel uit 32 leden en is regelmatig te zien en te horen rondom Hooge Zwaluwe. Naast de
concerten die zij zelf organiseren, verlenen ze ook muzikale medewerking aan evenementen in het
dorp, zoals Koningsdag, Dodenherdenking, Intocht Sint-Nicolaas en de Open Monumentendag. Naast de fanfare is er ook een jeugdorkest (Toettie) en een Carnavalsband.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen,
instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Het bestuur van Fanfare Corps Concordia heeft aan Zijne Majesteit de Koning aangegeven het een eer te vinden wanneer hij de Koninklijke Erepenning toekent ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Zijne Majesteit de Koning heeft positief beslist op deze aanvraag en daarom ontving het Fanfare Corps Concordia deze bijzondere Erepenning op zaterdag 18 maart, tijdens de viering van het 100-jarig bestaan.