Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Deze regeling geldt voor inwoners van de gemeente Drimmelen.

U maakt aanspraak op de regeling als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • door een beperking kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen
 • uw kind volgt speciaal onderwijs/uw kind volgt speciaal basisonderwijs en moet verder dan 6 kilometer reizen
 • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen ook gebruikmaken van leerlingenvervoer. Maar alleen als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen en dit ook niet kunnen leren
 • op basis van geloof of levensovertuiging moet uw kind verder dan 6 kilometer reizen voor het volgen van basisonderwijs
 • u komt niet in aanmerking voor de regeling als uw kind en opleiding volgt op MBO, HBO of VAVO-niveau
 • bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtsbijzijnde toegankelijke school

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het leerlingvervoer, telefoonnummer 140162

 • Elk jaar moet u een aanvraag indienen
 • de volledige aanvraag moet vóór 15 juni bij ons binnen zijn
 • als u later bent dan loopt u het risico dat u zelf moet regelen dat uw kind op school komt totdat uw aanvraag is verwerkt
 • u krijgt van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag
 • u kunt de vergoeding niet met terugwerkende kracht aanvragen/ontvangen
 • gaat uw kind gebruik maken van aangepast taxi-vervoer? Dan is het belangrijk om te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Hiervoor zijn onderstaande spelregels opgesteld
 • Blijvende wijzigingen moet u 14 dagen van tevoren doorgeven aan de gemeente.
  Vermeldt hierbij de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), wijzigingen en ingangsdatum van de wijziging
 • als u een klacht heeft over de vervoerder dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:
  naam leerling, geboortedatum en de school van het kind
  naam van de vervoerder
  datum en tijdstip van de rit
  uw telefoonnummer

Stuur uw wijziging of klacht naar avanhaperen@drimmelen.nl of per post:
Gemeente Drimmelen
t.a.v. leerlingenvervoer
Postbus 19
4920 AA Made