Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Deze regeling geldt voor inwoners van de gemeente Drimmelen.

U maakt aanspraak op de regeling als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • door een beperking kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen
 • uw kind volgt speciaal onderwijs/uw kind volgt speciaal basisonderwijs en moet verder dan 6 kilometer reizen
 • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen ook gebruikmaken van leerlingenvervoer. Maar alleen als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen en dit ook niet kunnen leren
 • op basis van geloof of levensovertuiging moet uw kind verder dan 6 kilometer reizen voor het volgen van basisonderwijs
 • u komt niet in aanmerking voor de regeling als uw kind een opleiding volgt op MBO, HBO of VAVO-niveau
 • bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtsbijzijnde toegankelijke school

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het leerlingvervoer, telefoonnummer 140162

 • Elk jaar moet u een aanvraag indienen
 • de volledige aanvraag moet vóór 15 juni bij ons binnen zijn
 • als u later bent dan loopt u het risico dat u zelf moet regelen dat uw kind op school komt totdat uw aanvraag is verwerkt
 • u krijgt van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag
 • u kunt de vergoeding niet met terugwerkende kracht aanvragen/ontvangen
 • gaat uw kind gebruik maken van aangepast taxi-vervoer? Dan is het belangrijk om te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Hiervoor zijn onderstaande spelregels opgesteld.
 • Blijvende wijzigingen moet u onder vermelding van de datum van wijziging schriftelijk mededelen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening vervalt de aanspraak daarop en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe.
  Vermeldt hierbij de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, wijzigingen en ingangsdatum van de wijziging.
 • Verandering van school of huis
  Verlaat uw kind de school of gaat u verhuizen? Meldt u ons dat dan direct.  Het liefst schriftelijk vóór de wijziging ingaat. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd.
 • Als u een klacht heeft over de vervoerder dan ontvangen wij graag de volgende  gegevens:
  - naam leerling, geboortedatum en de school van het kind 
  - naam van de vervoerder
  - datum en tijdstip van de rit
  - uw telefoonnummer

 Stuur uw wijziging of klacht naar avanhaperen@drimmelen.nl of per post naar:

Gemeente Drimmelen
t.a.v. leerlingenvervoer
Postbus 19
4920 AA Made