In negen gebieden op zoek naar noodopvang asielzoekers

20 nov 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de gebieden waarin twee opvanglocaties voor elk 75 asielzoekers moeten komen. De gebieden voldoen aan de criteria die door inwoners zijn meegegeven tijdens inwonersavonden. De werkgroep asiel, bestaande uit inwoners en medewerkers van de gemeente heeft de lijst van gebieden opgesteld. Het college legt de lijst met zoekgebieden voor aan de gemeenteraad in de opinieronde van 30 november 2023.

Drie dorpen geschikt

Om te weten wat onze inwoners belangrijk vinden bij de opvang van asielzoekers en welke voorwaarden inwoners hieraan verbinden, organiseerden we drie avonden met inwoners. Na de inwonersavonden werd de werkgroep asiel samengesteld, waarin inwoners samen met medewerkers van de gemeente aan de slag gingen. Alle opgehaalde criteria kwamen op een groslijst. Op basis van de prioritering die inwoners meegaven tijdens de inwonersavonden, werd een zogenoemde shortlist gemaakt. Deze shortlist stelde het college vast op 24 oktober 2023. Aan de hand van deze shortlist en de uitgangspunten van het college zocht de werkgroep naar geschikte gebieden. In de dorpen Lage Zwaluwe, Terheijden en Made werden gebieden gevonden die voldoen aan de criteria op deze shortlist, zoals onder andere veiligheid, mogelijkheden voor dagbesteding en ligging. In de dorpen Drimmelen en Hooge Zwaluwe zijn geen opties gevonden die voldoen aan de criteria van de shortlist. Daarnaast vond de werkgroep dat Wagenberg buiten beschouwing moest blijven vanwege de reeds bestaande huisvesting van een relatief groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Concreet zijn de volgende gebieden in beeld als zoekgebied voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers:

  • Terheijden – omgeving Bredaseweg
  • Terheijden – omgeving Lageweg
  • Terheijden- omgeving Molenstraat | Molenpad | Schapenbogert | Lageweg
  • Lage Zwaluwe – omgeving Plantsoen
  • Lage Zwaluwe – omgeving Bosseweg
  • Lage Zwaluwe – omgeving Brugdam
  • Made – gronden rondom Brieltjenspolder en bestaande panden
  • Made – omgeving Plukmadesestraat | Kalverstraat | Voorstraat
  • Made – omgeving Watertorenstraat

Besluit verplaatst naar begin 2024

We gaan nu binnen bovenstaande gebieden zoeken naar geschikte locaties. Hierbij spelen zaken als milieu, infrastructuur, bestemmingsplannen en dergelijke een rol. Ook gaan we in gesprek met eigenaren van panden en/of gronden in de gebieden. Daarnaast volgt overleg met organisaties die een rol kunnen spelen bij het beheer van de opvanglocaties, zoals het COA en het Rode Kruis. Om dit traject goed en zorgvuldig te kunnen doorlopen, is er meer tijd nodig. Daar heeft ons college mee ingestemd. Dat betekent dat het college niet in december 2023 maar in januari 2024 het besluit neemt over de opvanglocaties voor asielzoekers. 

Inloopmomenten voor inwoners

Nu de gebieden bekend zijn waar we gaan zoeken, komen er in de eerste helft van december inloopmomenten voor alle inwoners. Tijdens de inloopmomenten krijgen inwoners meer informatie over de aard van de noodopvanglocaties. Uiteraard is er dan ook ruimte om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven. De komende weken volgt meer informatie over deze inloopmomenten.

Vragen

Heeft u vragen? Mail deze naar asiel@drimmelen.nl.