Net op Zee Nederwiek 3

2 jun 2023
Net op Zee Nederwiek 3
Onderzoeksvoorstel Net op Zee Nederwiek 3 klaar voor uw ideeën.

Nederland gebruikt steeds meer energie uit bronnen die niet opraken, zoals de wind. Zo wordt ook windpark Nederwiek op de Noordzee aangelegd. Dit windpark moet aangesloten worden op het landelijke hoogspanningsnet, via ondergrondse kabels en converterstations die de stroom omzetten om het te kunnen vervoeren. Deze ondergrondse kabels worden ook wel het “net op zee” genoemd.

Het onderzoeksvoorstel voor dit Net op Zee project – Net op zee Nederwiek 3 – is klaar voor uw inbreng. De officiële term voor het onderzoeksvoorstel is concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (afgekort concept-NRD). In de concept-NRD staat wat wordt onderzocht en hoe dit wordt uitgevoerd. Uw aanvullingen op de concept-NRD zijn van harte welkom. U kunt een zienswijze indienen op de concept-NRD tot en met donderdag 13 juli.

Bezoek de informatiebijeenkomst

Het ministerie van Economische Zaken en TenneT komen woensdag 14 juni naar het Fletcher Hotel de Korenbeurs in Made om hierover met u in gesprek te gaan. Deze bijeenkomst is een inloopavond van 19.00 – 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Net op Zee Nederwiek 3
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
TenneT