Omgevingsvergunning

Wilt u iets bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Een evenement organiseren of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het omgevingsloket van de Rijksoverheid. U mag ons ook bellen of uw vraag per e-mail stellen.

Mail naar: ikhebeenplan@drimmelen.nl

Of 

Bel ons: 14 0162 

 • Via de Vergunningcheck van het Omgevingsloket  ziet u of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Misschien hoeft u alleen een melding te doen (zie informatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) onderaan de pagina. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig
 • Blijkt uit de vergunningcheck van het Omgevingsloket dat u alleen een melding hoeft te doen dan doet u de melding direct in het Omgevingsloket. Hebt u toch nog vragen dan kunt u deze mailen naar ikhebeenplan@drimmelen.nl of belt u met 140162
 • Neem,  in het geval van een omgevingsvergunning, voordat u de vergunningsaanvraag indient bij het Omgevingsloket eerst contact op met de planbegeleider van onze gemeente via de mail: ikhebeenplan@drimmelen.nl
  De planbegeleider adviseert u over uw aanvraag zodat u geen onnodige tijd verliest als zaken niet duidelijk of haalbaar zijn of voorkomt dat u tegen onverwachte kosten aanloopt tijdens de duur van de vergunningaanvraag. De planbegeleider begeleidt uw plan van A tot Z. U kunt bij de planbegeleider terecht met vragen over de vervolgstappen van uw plan, het aanvragen van een conceptverzoek (vooroverleg), de aanvraag van de vergunning, het melden van uw plan, vragen over het omgevingsgesprek en vragen over wijzigen van een omgevingsplan
 • Check altijd het omgevingsplan ook als u in eerste instantie geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen. In sommige gevallen moet u volgens het omgevingsplan toch alsnog een omgevingsvergunning aanvragen. In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staat precies waar wat gebouwd en verbouwd mag worden en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Een omgevingsplan bestaat uit één kaart met meerdere lagen, regels en een toelichting.
  Iedereen moet zich aan een omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.
 • Overleg voordat u een vergunning aanvraagt u plannen met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het ‘omgevingsgesprek’. Door het gesprek aan te gaan weten de buren wat u van plan bent en mogelijk voorkomt u zo bezwaren en daarmee vertraging van de uitvoering van uw plannen.
 • Bent u eigenaar van een (rijks)monument dan moet u bijna altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met de planbegeleider via ikhebeenplan@drimmelen.nl
 • De van rijkswege aangewezen beschermde dorpsgezichten, Drimmelen, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe vereisen, als u wilt gaan verbouwen, ook een omgevingsvergunning. Neem voor meer informatie contact op met de planbegeleider via ikhebeenplan@drimmelen.nl
 • Het is ook mogelijk direct een omgevingsvergunning in te dienen bij het Omgevingsloket

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Sinds 1 januari 2024 is naast de Omgevingswet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)
Dit houdt in dat u voor veel bouwwerken geen technische vergunning meer hoeft aan te vragen. U moet echter wel een melding bij de gemeente doen gebruik hiervoor de Vergunningcheck van het Omgevingsloket. Het kan na de check alsnog voorkomen dat u een omgevingsvergunning aan moet vragen voor het ruimtelijke deel.

Melding - Kwaliteitsborger

 • Blijft het bij een melding dan laat u een onafhankelijke controleur (kwaliteitsborger) meekijken op de bouw
 • Via het Register Kwaliteitsborging op de website Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging Bouw vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers
 • U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat met uw bouwproject
 • U geeft aan de gemeente de naam door van de kwaliteitsborger
 • De kwaliteitsborger geeft in een borgingsplan aan, aan welke technische bouwregels uw bouwproject moet voldoen en geeft een risicobeoordeling
 • U doet uiterlijk 4 weken voor u gaat beginnen met de bouw een bouwmelding bij de gemeente via het Omgevingsloket. Hierin geeft u aan waar u gaat bouwen en hoe u ervoor zorgt dat de bouwplannen en het eindresultaat aan de bouwregels voldoen
 • Zonder deze bouwmelding mag u niet beginnen. De bouwmelding is 1 jaar geldig. Bent u na 1 jaar nog niet begonnen met bouwen, dan doet u een nieuwe melding
 • De kwaliteitsborger controleert de aannemer van bouw tot oplevering
 • Als na de bouw alles in orde is, dan stelt de kwaliteitsborger een verklaring naar u op. Deze verklaring stuurt u samen met  het dossier dat de aannemer heeft gemaakt als gereedmelding naar de gemeente. Deze gereedmelding moet uiterlijk 2 weken voor u het gebouw gaat gebruiken helemaal in orde zijn
 • Twee weken na de gereedmelding mag u het nieuwe gebouw in gebruik nemen
 • Let op!: de kwaliteitsborger speelt geen rol in het bouwproject

Locatie specifieke omstandigheden

Een bijzondere lokale omstandigheid is een lokaal risico of een lokale situatie waardoor het eindresultaat van een bouwactiviteit mogelijk niet aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet.

Zie ook


Communiceren met de gemeente, provincie of omgevingsdienst

De website jeleefomgeving.nl is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken. Het portaal ondersteunt ook de terinzagelegging van documenten bij publicaties. Jeleefomgeving.nl is een product van Visma Roxit.

De kosten voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Uitgebreide informatie over kosten vindt u in de legesverordening.

U vindt de legesverordening 2024 gemeente Drimmelen op Overheid.nl