Omgevingsvergunning

Wilt u iets bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Sinds 1 december 2020 wordt in aanloop naar de per 1 juli 2023 geldende Omgegevingswet gestart met het 'Omgevingsgesprek'.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het omgevingsloket van de Rijksoverheid:

Omgevingsloket online met DigiD of eHerkenning

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck Omgevingsloket online ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft  alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.

Check het bestemmingsplan

Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden.

Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen.
Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan hebt u alsnog een vergunning nodig.

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument.  Dan moet u bijna altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u een vooroverleg aanvragen. Meer hierover vindt u onder het kopje 'Vooroverleg'. 

Beschermd dorpsgezicht

De van rijkswege aangewezen beschermde dorpsgezichten, Drimmelen, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe vereisen, als u wilt gaan verbouwen, ook een omgevingsvergunning. Voor meer informatie kunt u een vooroverleg aanvragen. Meer hierover vindt u onder het kopje 'Vooroverleg'. 

Informatie over panden en percelen

Meer informatie over het inzien van bouwdossiers, tekeningen of een omgevingsvergunning.

Vooroverleg

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Stel uw vraag via de mail: omgevingsvergunning@drimmelen.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 14 0162.
of
U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ook vooraf laten toetsen. U kunt dit doen door het indienen van een vooroverleg via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). U logt hier in met uw digiD en start een aanvraagproces. Let op: aan het eind kiest u voor vooroverleg in plaats van indienen.  

Omgevingsgesprek

Per 1 december 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat u een vergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Omgevingsgesprek'. 

DigiD/e-herkenning

DigiD staat voor Digitale Indentiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen.

De kosten voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Uitgebreide informatie over kosten vindt u in de legesverordening.

U vindt de legesverordening 2023 gemeente Drimmelen op Overheid.nl