Persoonsgebonden budget

Komt u in aanmerking voor ondersteuning op maat vanuit de Wmo? Dan regelen wij de ondersteuning voor u. Dit noemen we Zorg in Natura. U kunt ook in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden budget (PGB). U bespreekt dit in het gesprek met onze consulent.

Als u in aanmerking komt voor een PGB, krijgt u de beschikking over een budget.
Daarmee koopt u zelf een hulpmiddel. Of u regelt met dit budget zorg of ondersteuning.
Een PGB voor zorg of ondersteuning staat bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit zelf een overeenkomst met een zorgverlener voor de ondersteuning die u nodig heeft. De SVB betaalt namens u aan de zorgverlener. U bent zelf verantwoordelijk voor de inkoop en kwaliteit van de ondersteuning.

Als u in aanmerking wilt komen voor een PGB, gelden deze voorwaarden:

  • U geeft duidelijk aan waarom u een PGB wilt. U kunt ook aangeven waarom Zorg in Natura niet passend is.
  • U bent in staat om een PGB te beheren. Dit betekent onder andere dat u een zorgovereenkomst sluit en een administratie kunt voeren.
  • U gebruikt uw PGB waarvoor u het heeft gekregen.
  • Wij beoordelen de kwaliteit van de diensten en/of hulpmiddelen die u met uw PGB betaalt. Die kwaliteit moet goed genoeg zijn.