Rattenoverlast

Er komen regelmatig meldingen binnen bij de gemeente Drimmelen over de aanwezigheid van ratten.

Het is daarbij voor de melder soms onduidelijk om welke soort rat het gaat, wat er aan preventie kan worden gedaan en wie verantwoordelijk is voor de bestrijding van de rat.
Er zijn diverse soorten ratten. Om te weten waar en wanneer u een melding kunt maken is het van belang om te weten wat voor soort rat het betreft. De bruine rat is in onze gemeente de meest voorkomende soort.

De bruine rat

 • Dit is de meest voorkomende rattensoort in Nederland
 • Volwassen exemplaar 22-30 cm
 • Gewicht maximaal 500 gram
 • De staart is korter dan het lichaam, ongeveer 17-23 cm en meestal kaal
 • Stompe snuit
 • Stevige bouw
 • Grijsbruin van kleur op de rug (een bruine rat kan ook donker/zwart van kleur zijn)
 • Leven in gebouwen, rioolstelsels, holen, vuilstortplaatsen, plaatsen met groot voedselaanbod, plaatsen waar vogels/eenden/watervogels gevoerd worden, plaatsen waar vissers hun lokaas achterlaten, waterlopen, slootkanten bij akkers en in de omgeving van agrarische bedrijven waar het voedselaanbod groot is
 • Is een uitstekende graver
 • ’s Nachts het meest actief
 • Heeft voorkeur voor een omgeving met water.

De zwarte rat

 • Volwassen exemplaar 14-23 cm
 • Staart is vrij dun en langer dan het lichaam, ongeveer 17-25 cm
 • Langere vacht dan bruine rat
 • Grotere oren dan bruine rat
 • Spitsere snuit en slankere bouw
 • Grote kraalachtige ogen
 • Rug blauwgrijs tot zwart van kleur (een zwarte rat kan ook bruin van kleur zijn)
 • Leeft op hoge droge plaatsen en is een uitstekende klimmer.

Preventie

De gemeente Drimmelen krijgt soms meldingen dat er ratten gesignaleerd worden, in deze gevallen gaat het bijna altijd om de bruine rat. De wet schrijft voor dat er gewerkt moet worden volgens de IPM* methode. Dat betekent dat er bij hoge uitzondering bestrijdingsmiddelen ingezet mogen worden door professionals die over de juiste papieren beschikken, en pas nadat er tal van maatregelen zijn genomen. Deze maatregelen kunt u vaak zelf nemen door kleine veranderingen in uw leefomgeving. Voor een groot deel zal de overlast dan al verminderen of verdwijnen.
* Geintegreerd Plaagdier Beheer

Hoe voorkom ik overlast door ratten?

 • Als u huisdieren heeft zorg dan dat er ’s avonds en ’s nachts geen voedsel aanwezig is in het verblijf van uw huisdier (konijnenkooi, volière, kippenkooi).
 • Geef uw huisdier niet meer voer dan nodig.
 • Hang geen vetbollen, pindaslierten, voederkooitjes op.
 • Als u vogels/eenden voert zorg dan dat er ‘s avonds en ’s nachts geen voedselresten blijven liggen.
 • Houd vegetatie langs waterkanten kort.
 • Vermijd begroeiing tegen gebouwen.
 • Houd klimplanten tegen muren minstens 60 cm weg van ramen en deuren.
 • Zorg dat lekkende en kapotte waterafvoeren en rioleringen vakkundig gemaakt worden.
 • Een goed onderhouden riolering vermindert de kans op ratten.
 • Repareer lekkende kranen en houdt uw putten zuiver.
 • Zorg bij agrarische bedrijven dat voederkuilen niet open en bloot liggen maar dat ze goed afgesloten worden.
 • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken en/of containers.
 • Zorg voor een frequente afvoer van huishoudelijk afval.
 • Plaats afval dat opgehaald wordt pas op de dag van ophalen buiten (dus niet de avond van te voren).
 • Gooi op uw composthoop alleen tuinafval en geen etensresten.
 • Laat geen etensresten slingeren.
 • Ruim fruit dat van fruitbomen gevallen is zo snel mogelijk op.
 • Neem weringsmaatregelen zodat ratten niet in het verblijf van uw huisdier (konijnenkooi, volière, kippenkooi) kunnen komen. Dit kan door fijnmazig gaas aan te brengen.
 • Probeer te voorkomen dat ratten schuilgelegenheid hebben in uw woonomgeving. Stapel daarom bijvoorbeeld openhaard hout goed op en vrij van de grond (20-30 cm) en houd bij voorkeur de wanden vrij.
 • Sla verpakt veevoer op, gestapeld op pallets 20-30 cm van de grond en houd de wanden vrij.
 • Als u ratten in uw woning, schuur, stal heeft, neem dan weringsmaatregelen door: - naden en kieren goed af te dichten met goed aansluitende rubbers onder (rol)deuren, - spouwsafe aan te brengen in stootvoegen, - fijnmazig gaas aan te brengen in ventilatie openingen en luchtkanalen - openingen rondom leidingen door muren af te dichten.
 • Rioleringen goed onderhouden en gesloten houden, geen open putten.
 • Houd het katten- en hondenluikje ’s avonds gesloten.
 • Voedsel voorraden voor uw huisdier bewaren in tonnen vervaardigd van duurzame materialen(bijvoorbeeld metaal).
 • Aandacht voor kleinere openingen niet vergeten, jonge ratten kunnen daardoor ook in uw woning komen.

Eerst zelf aan de slag

Als u ratten aantreft in uw woonomgeving zult u eerst een controle moeten uitvoeren op de bovenstaande punten.
Daarna moet u zelf actie ondernemen wanneer er van één of meerdere van bovenstaande punten sprake is. Wanneer de ‘bron’ opgeheven wordt en er zijn goede maatregelen genomen kan het probleem vaak al opgelost zijn zonder de inzet van bestrijdingsmiddelen.
Op eigen grond kunt u met een klem of vangkooi de ratten vangen om het probleem op te lossen.

Bestrijding door de gemeente

Bestrijding vindt plaats door regelmatige controle door Faunacontrol. Zij controleren de waterlopen in de dorpskernen. Is er bovenmatige overlast door ratten zorgt de gemeente ervoor dat een erkend bedrijf de overlast bestrijd.

Voorkom een plaag, begin vandaag

Vanaf 2023 gelden nieuwe regels voor het gebruik van ratten- en muizengif. Alleen mensen en bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd mogen ratten- en muizengif nog inzetten. Het doel van de wetswijziging is om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk helemaal te vermijden.

Lees voor meer informatie over het voorkomen en bestrijden van een knaagdierenplaag de folder 'Voorkom een plaag, begin vandaag':