Samen aan de slag voor huisvesting asielzoekers

20 sep 2023
Er is behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. Alle gemeenten moeten hier een bijdrage aan leveren. De gemeente Drimmelen neemt haar verantwoordelijkheid en gaat aan de slag.  In september start de zoektocht naar huisvesting voor asielzoekers.

Hoe ziet de zoektocht eruit?

Het college van B&W heeft eerder al laten weten dat ze samen met inwoners de zoektocht naar kleinschalige locaties wil voltooien. We starten eind september met een drietal inwonersavonden:

  • maandag 2 oktober in De Zonzeel in Hooge Zwaluwe
  • woensdag 4 oktober in De Gouden Leeuw in Terheijden
  • maandag 9 oktober in Het Trefpunt in Made (Let op!: deze avond was oorspronkelijk gepland op 25 september in De Mayboom maar is verzet naar 9 oktober in het Trefpunt)

Tijdens deze avonden vragen we inwoners criteria mee te geven waar een locatie voor asielzoekers aan moet voldoen. Met deze criteria gaat een werkgroep van inwoners en medewerkers van de gemeente op zoek naar locaties. In december neemt het college dan een besluit over de locaties.

Gemeenteraad betrokken

Naast de betrokkenheid van inwoners hecht het college aan de betrokkenheid van de gemeenteraad. Zij krijgt tijdens het hele traject regelmatig een update. Tijdens de opinieronde eind november vormt de gemeenteraad een mening over de locaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA, is ook betrokken bij de zoektocht. Zij geven informatie en advies over locaties. Het college geeft de gekozen locaties door aan het COA. Zij hebben echter de mogelijkheid om hier geen gebruik van te maken.  

Samenwerking Baroniegemeenten

We doen dit in de gemeente Drimmelen niet alleen. In de Baronie zoeken we samen naar meer tijdelijke woningen en tussenvoorzieningen, die ruimte moeten geven op de woningmarkt. Binnen de Baronie hebben we hierover afspraken gemaakt. Daarmee verdelen we de verantwoordelijkheid over de hele regio en kan iedereen passend bij de eigen situatie een deel van de opgave invullen.

Meedenken en meedoen

Wilt u meedenken en meedoen? Kom dan naar een inwonersavond op bovengenoemde data. Alle avonden beginnen om 19.00 uur en eindigen naar verwachting rond 22.00 uur. Stuur een e-mail naar asiel@drimmelen.nl en geef aan op welke avond u aanwezig bent. Ook als u vragen heeft kunt u deze stellen via dit e-mailadres.

Digitaal meedoen

Voor inwoners die niet in de gelegenheid zijn om naar een inwonersavond te komen, richten we een digitaal platform in. Op de website wijzijndrimmelen.nl leest u bovendien alle informatie over de zoektocht.