Sloopmelding/-vergunning, asbest

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan moet u dit melden bij de gemeente, met een sloopmelding of in sommige gevallen een sloopvergunning.

Wanneer melding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt
  • als u asbest verwijdert
  • als u ter plekke gebruik maakt van een mobiele installatie om puin of sloopafval te breken, moet u dit schriftelijk melden bij de gemeente. Dit kan per post of via e-mail. Meer informatie over het melden in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (artikel 4 en 5).

Wanneer vergunning

U hebt in ieder geval een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • als u wilt slopen aan een erkend monument
  • als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.

De melding of aanvraag van de vergunning moet ten minste 4 weken voor u wilt beginnen met slopen bij ons binnen zijn.

Bezwaar 

  • Wij publiceren uw aanvraag en het besluit op Overheid.nl. Tot 6 weken na publicatie. Tot 6 weken na publicatie mogen anderen bezwaar maken (link) tegen het besluit. Wij sturen u een brief als dat gebeurt.
  • Als u de sloopvergunning krijgt, moet u wachten met de werkzaamheden tot na de bezwaartermijn.
  • Er kan alleen bezwaar gemaakt worden tegen een verleende sloopvergunning, dus niet tegen een melding!

Als u als particulier asbest aantreft mag u dit meestal niet zelf verwijderen. Dit moet u laten doen door een erkend asbestsaneringsbedrijf. Deze bedrijven vindt u op de website https://ascert.nl
Als u gaat werken met een erkend asbestsaneerder, dan moet er vooraf een inventarisatierapport worden opgesteld door een asbestinventarisatiebedrijf. Deze bedrijven zijn ook te vinden op https://ascert.nl 

Er zijn een paar uitzonderingen. U vindt deze informatie op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Wel of geen asbest: stuur een bewijs mee

Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat.
Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee.

 

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

Voor de kosten van de sloopvergunning verwijzen wij u door naar de legesverordening 2023 op www.overheid.nl