Sociaal cultureel centrum De Bernardus

Midden in Made is het sociaal cultureel centrum De Bernardus geopend. De Bernarduskerk is gerestaureerd en verbouwd om ruimte te bieden aan verenigingen, een consultatiebureau, kinderdagopvang, bibliotheek en een theaterzaal. Het gebied rondom de kerk krijgt een kwaliteitsimpuls met 55 nieuwe woningen en het Gaymansplantsoen wordt opgeknapt. De Bernardus blijft een plek van betekenis voor het sociaal-culturele leven in Made. Iedereen kan er terecht voor ontwikkeling, ontspanning en sociaal contact.

Partners

De gemeente heeft de plannen voor het Sociaal Cultureel centrum samen met bouwbedrijf Breda Bouw en BOEi ontwikkeld. BOEi is een maatschappelijke onderneming die zich richt op herbestemming en restauratie van cultuurhistorische gebouwen.

Woningen

Het voormalige sociaal cultureel centrum De Mayboom wordt afgebroken na de overgang naar de Bernarduskerk. Het is een van de plekken waar nieuwe woningen gebouwd zullen worden. De kapel die nu onderdeel uitmaakt van De Mayboom blijft staan. De kapel neemt straks de kerkelijke functies van de Bernarduskerk over. 

Gebruikers verbouwde Bernarduskerk

Huurders van de verbouwde Bernarduskerk zijn kinderopvang Kibeo, bibliotheek Theek 5 en de stichting Bernardus. Deze nieuwe stichting verhuurt ruimtes en de theaterzaal aan de clubs en verenigingen. 

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u die stellen aan de heer P. Leijten. Hij is via e-mail te bereiken (Pleijten@drimmelen.nl) of via 140162.

Bijlage
 

Het onderstaande pdf-document bestaat uit een overzichtstekening van de inrichting van de openbare ruimte Sociaal Cultureel Dorpshart  in Made.

Samenvatting afbeelding
Op de afbeelding is het zogeheten inrichtingsplan openbare ruimte te zien. Dit hoort bij het stedenbouwkundig plan voor het Sociaal Cultureel Dorpshart Made en omgeving. Het gebied waar de ontwikkelingen plaatsvinden wordt begrensd door de Kloosterstraat, de Kerkstraat en het Gaymanspark, met als centraal punt de Bernarduskerk. Op de afbeelding is de plattegrond met theaterzaal van de verbouwde Bernarduskerk te zien, woningen zijn ingetekend op de plaats waar nu nog de Mayboom staat en op diverse andere plaatsen in het gebied rondom het Gaymanspark.