Centrumplan Made

In 2016 is in nauwe afstemming met bewoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen een visie voor het centrum van Made opgesteld. De visie is vastgelegd in het Centrumplan Made. In het Centrumplan Made zijn meerdere projecten benoemd die uitvoering moeten geven aan de opgestelde visie.

Algemeen
 


Onderdeel Markstraat

 

Filmpje Bomen Marktstraat Made Ontwerp


Onderdeel Raadhuisplein


Raadhuisplein Made wordt nog veel mooier

Na eerder bericht dat het Raadhuisplein in Made afgerond is kreeg de gemeente complimenten maar ook vragen. Hieronder proberen we deze vragen te beantwoorden. Op het toegevoegde kaartje/afbeelding zie je hoe het plein er ongeveer uit komt te zien, nadat ook de laatste fase (Raadhuisplein – Valkenbergstraat) is afgerond.

Aankleding

De bestrating en de indeling van het plein zijn nu klaar, maar in december zal het plein en de omgeving pas helemaal zijn ingericht. Het beeld ‘Oos Jaas’ is al wel op zijn oude plek teruggeplaatst. Verder komen er drie bomen, bankjes , openbare verlichting en indien nodig extra borden.

Scheiding plein/straat

Sommige inwoners vinden dat het door de bestrating niet meer duidelijk is wat plein is en wat straat is. De straat is nu gescheiden van het plein door goten, maar heeft hetzelfde niveau. Dit is bewust gedaan, zodat bij evenementen op het plein de straat bij het plein betrokken kan worden. Ook zorgt het dat de automobilist zich te gast voelt in deze straat en beter uitkijkt voor voetgangers en fietsers. De gemeente gaat nog wel goed kijken hoe de straat en het plein worden gebruikt. Het kan nodig zijn om de voorrangssituatie duidelijker maken, bijvoorbeeld met markeringen op de weg of met borden ‘auto te gast’. Ook gaat de gemeente extra toezicht houden op overrijden van of foutparkeren op het plein.

Veiligheid bestrating

Het materiaal wat is gebruikt voor de bestrating ziet er misschien glad uit, maar is voldoende ruw. Dit is in de praktijk uitgebreid getest. Ook bij normaal winters weer voldoet het aan de veiligheidseisen.

Heb je nog andere vragen of opmerkingen over het Raadhuisplein? Neem dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

 


Onderdeel 2: Sociaal-cultureel dorpshart

In het Centrumplan Made is de Kerkstraat met de aanwezige horeca en culturele voorzieningen gekenmerkt als het Sociaal-cultureel dorpshart en Kansrijke zone. Het gebied omvat de Bernarduskerk, de pastorie en de bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en het aangrenzend pleintje met parkeerplaatsen. In het sociaal-cultureel dorpshart moet men zowel binnen als buiten graag samenkomen, verblijven en recreëren. Van het gebied moet een aantrekkingskracht uitgaan. Bij dit beeld staat behoud van de kerk en de kapel voorop.

Verkennende fase

De gemeente Drimmelen en Breda Bouw (eigenaar van de kerk) zijn, in samenwerking met BOEi gestart met een onderzoek naar een nieuwe invulling van het sociaal-cultureel dorpshart. BOEi is een onafhankelijke non-profit organisatie, met als doelstelling cultureel erfgoed te behouden door herbestemming.
Insteek van de plannen is het herbestemmen van de kerk als sociaal-cultureel centrum, en herbestemming van de pastorie en de Mayboom met behoud van de kapel. Ook invulling van een dorpstuin met woningbouw aan de randen van de tuin behoort tot de voorgenomen plannen.

Gesprekken voor samenhangend plan

Stichting BOEi, Breda Bouw en de gemeente voeren sinds januari gesprekken met verschillende verenigingen en maatschappelijke organisaties die nu gebruik maken van de ruimtes in de Mayboom. Ook hebben enkele ondernemers zich gemeld die graag activiteiten willen ontplooien in de Bernarduskerk, zoals een beauty en wellness praktijk. Het doel van de gesprekken is inventarisatie van behoeften. De gesprekken verlopen positief.

Aan de hand van de informatie die uit deze gesprekken naar voren komt stellen BOEi, Breda Bouw en de gemeente uitgangspunten op voor het ontwerp voor de inrichting van de kerk, gronden en omliggende gebouwen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op WijzijnDrimmelen.nl


Onderdeel 1: werkzaamheden openbare ruimte 
 

De werkzaamheden van het ombouwen van het kruispunt Godfried Schalckenstraat - Nieuwstraat - Marktstraat -Adelstraat naar een rotonde zijn inmiddels afgerond.