Sociaal cultureel dorpshart Made

In het Centrumplan Made is de Kerkstraat met de aanwezige horeca en culturele voorzieningen gekenmerkt als het Sociaal-cultureel dorpshart en Kansrijke zone. Het gebied omvat de Bernarduskerk, de pastorie en de bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en het aangrenzend pleintje met parkeerplaatsen. In het sociaal-cultureel dorpshart moet men zowel binnen als buiten graag samenkomen, verblijven en recreëren. Van het gebied moet een aantrekkingskracht uitgaan. Bij dit beeld staat behoud van de kerk en de kapel voorop.

De gemeente Drimmelen en Breda Bouw (eigenaar van de kerk) zijn, in samenwerking met BOEi gestart met een onderzoek naar een nieuwe invulling van het sociaal-cultureel dorpshart. BOEi is een onafhankelijke non-profit organisatie, met als doelstelling cultureel erfgoed te behouden door herbestemming.

Meedenkavonden

Er zijn twee meedenkavonden geweest over de invulling van het sociaal cultureel dorpshart, omgeving Bernaduskerk en Mayboom. Er komt een derde avond waarbij u kunt meedenken over het laatste ontwerp voor het gebied. We zijn het ontwerp nu aan het uitwerken en doorrekenen. Dit vraagt zorgvuldigheid en tijd. We informeren u tijdig wanneer deze avond is