Start ontwikkeling 125 woningen in Made-Oost II

30 jan 2023
Goed nieuws voor wie in Made een huis zoekt en voor diegene die naar Made willen verhuizen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2023 besloten tot het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. Het betreft het plangebied Made-Oost II, waar de gemeente 125 nieuwe woningen wil realiseren voor diverse doelgroepen. Wethouder Harry Bakker zegt hierover dat “de ambitie van de gemeente Drimmelen om een impuls te kunnen geven aan de woningbouw weer een stap dichterbij is gekomen”. De locatie ligt hemelsbreed niet ver van het centrum van Made. De verwachting is dat deze woningen zeer gewild zullen zijn bij onze eigen inwoners.

De beoogde woningen worden klimaatadaptief, natuurinclusief en aardgasvrij gebouwd. Volgens wethouder Bakker is het mooi dat er in het plan een grote diversiteit aan woningbouw zit, waarbij vele woningen in het groen komen te staan.

Bouwen voor iedereen

In het plangebied Made-Oost II wordt gemengd gebouwd. Er komen sociale huurwoningen en koopwoningen in diverse prijscategorieën. De huurwoningen worden gebouwd voor woningstichting Woonvizier. De koopwoningen zijn van het type rijwoning en twee-onder-een-kapwoning. Voor meerdere doelgroepen en in meerdere prijsklassen. Voor het eerst wordt een wijk gerealiseerd waarbij het accent niet ligt op het bouwen van dure woningen.

Op verzoek van Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. zal het aangrenzende gebied tussen de Egstraat, Zandstraat, Voorstraat en de verlengde Ploegstraat nu ook tot woongebied worden getransformeerd. Om die reden heet het verdere plangebied Made-Oost II. In dit kader heeft het college van burgemeester en wethouders op 10 januari 2023 besloten tot het opstarten van een bestemmingsplanprocedure.

Bestemmingsplanprocedure

Het gebied heeft nu nog een agrarische bestemming en zal worden getransformeerd naar een bestemming Wonen. Een voorontwerp bestemmingsplan wordt binnenkort vrijgegeven voor het wettelijke vooroverleg en inspraak met de bevolking. De ontwikkelaar zal medio februari 2023 zelf met de omgeving de omgevingsdialoog aangaan. Vanaf 27 januari 2023 ligt het plan ter inzage. Op basis van de inspraakreacties zal het college een besluit nemen. Het voorontwerp bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op made-Oost, dan verschijnt het ontwerp direct.