Startersinformatie voor het starten met een Bed & Breakfast

Stappenplan Start Bed & Breakfast (B&B) in de gemeente Drimmelen

U denkt na over het starten van een Bed & Breakfast (B&B) in onze gemeente. Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten waar u rekening mee dient te houden bij het maken van plannen hiervoor.   

1. Bekijk het bestemmingsplan en kies uw B&B bedrijfslocatie

De vestiging van uw B&B moet passen in het bestemmingsplan van de locatie in onze gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning.  U vindt meer informatie over bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uw pand heeft de bestemming ‘Wonen’ binnen onze gemeente:
Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van een B&B toegestaan in de woning en bijbehorende bouwwerken, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a.    de woonfunctie blijft als hoofdfunctie herkenbaar (B&B is ondergeschikt aan woonfunctie);
b.    de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend; 
c.    parkeren ten behoeve van de B&B dient op eigen terrein plaats te vinden.
d.    Vanaf eind 2019 is een aparte exploitatievergunning nodig. 
e.    de B&B moet bij de gemeente gemeld worden voor de toeristenbelasting. 

Uw pand heeft de bestemming ‘Agrarisch’ binnen onze gemeente:
Als uw pand een van de volgende bestemmingen heeft:

  • Agrarisch 2, Agrarisch gebied met waarden-landschap, Bedrijf; 
  • Bedrijf-agrarisch verwant; 
  • Horeca en Wonen.

Dan is daar een B&B toegestaan onder nader te stellen regels in het bestemmingsplan voor maximaal twee kamers van twee bedden (in de (bedrijfs)woning tot maximaal 80 m²). Op voorwaarde dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt,  er geen nadelige invloed is op de normale afwikkeling van het verkeer en dat de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. Een aparte vergunning hoeft niet te worden aangevraagd. De B&B moet zich bij de gemeente Drimmelen melden voor de toeristenbelasting. 

Met een omgevingsvergunning kan binnen deze bestemmingen onder voorwaarden worden afgeweken van de regels in het bestemmingsplan voor het realiseren van een B&B in bijgebouwen en/of tot een grotere omvang. Het gaat dan om een B&B voor maximaal 10 éénpersoonsbedden. In uitzondering hierop is binnen de bestemming Agrarisch 2 een B&B voor maximaal 20 éénpersoonsbedden mogelijk.

2. Vraag een omgevingsvergunning aan voor bouwen, verbouwen of renoveren

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Gaat u slopen? Dan is het mogelijk dat u een sloopmelding moet doen. Als uw gebouw een monument is, gelden andere regels voor verbouwen en slopen. Met een omgevingsvergunning kan binnen de bestemming “Bedrijf-agrarisch verwant of Horeca en Wonen” worden afgeweken voor het realiseren van een B&B in bijgebouwen en/of tot een grotere omvang. Het gaat dan om een B&B voor maximaal 10 éénpersoonsbedden. In uitzondering hierop is binnen de bestemming Agrarisch 2 een B&B voor maximaal 20 éénpersoonsbedden mogelijk. Het is aan het bevoegd gezag te beoordelen of aan de gestelde regels uit het bestemmingsplan wordt voldaan.

3. Doe een gebruiksmelding of vraag een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van uw pand aan

Als u nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen, heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het brandveilig gebruik van uw pand. Dit vraagt u aan bij onze gemeente. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.nl bij onze gemeente.

4. Doe een melding milieubeheer

Als u een B&B start, heeft u te maken met milieuregels. Het is niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt volstaan met een milieumelding van uw bedrijf bij onze gemeente via www.aimonline.nl.

5. Stel een voedselveiligheidsplan op of volg een hygiënecode

Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een voedselveiligheids- of HACCP-plan beschikken. U mag ook een goedgekeurde hygiënecode volgen. Een overzicht van de hygiënecodes vindt u op de website van NVWA.

6. Houd een nachtregister bij

Als u overnachtingen aanbiedt, moet u een doorlopend nachtregister bijhouden. Onze gemeente gebruikt dit register voor de heffing van toeristenbelasting, die u afdraagt voor het verblijf van toeristen van buiten onze gemeente. Na afloop van ieder jaar ontvangt u (via TOG) een uitnodiging van de gemeente Drimmelen om aangifte voor de toeristenbelasting te doen. Een voorbeeld van een nachtregister vindt u hier. 

7. Neem legionellapreventiemaatregelen

U moet maatregelen nemen om legionella te voorkomen  als uw pand volgens het bestemmingsplan een logiesfunctie heeft of als uw pand een woonfunctie heeft en u nachtverblijf verleent aan meer dan 5 personen. Klik hier voor legionellapreventiemaatregelen.

8. Schrijf u in bij de KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een B&B bedrijfsmatig gaat exploiteren, moet u deze inschrijven in het Handelsregister bij de KVK. De KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U ontvangt meteen een btw-nummer. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

9. Vraag een drank- en horecavergunning aan

Wilt u in uw B&B alcoholische dranken tegen betaling aanbieden? En worden deze in uw B&B genuttigd? Dan moet u een drank- en horecavergunning van onze gemeente hebben.

 10. Vraag een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aan

Wilt u in uw B&B een kansspelautomaat plaatsen? Dan is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat van de gemeente verplicht.

11. Vraag licenties muziekgebruik aan

Als u in het openbaar muziek draait, moet u hiervoor toestemming hebben. Buma/Stemra en Sena regelt deze toestemming door het uitgeven van licenties.

12. Nog informatie van de gemeente nodig?

Als u nog meer wilt weten van de gemeente, surf dan verder op www.drimmelen.nl. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via tel 140162. 

13. Handige websites