Stookalert hout stoken

12 dec 2022
Op sommige dagen is het beter om geen hout te stoken. Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook. De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag, zorgen dat de rook blijft hangen. Ook is het belangrijk droog en ‘schoon’ hout te stoken, dus niet geverfd of geïmpregneerd.

Voor meer informatie gaat u naar www.rivm/stookalert. Op www.stookwijzer.nu ziet u per dag, of het op uw adres wordt afgeraden om hout te stoken.