Subsidieregeling bijzonder onderhoud waardevolle bomen

Vanaf 1 maart 2022 is de subsidieregeling bijzonder onderhoud waardevolle bomen Drimmelen ingesteld. Natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar zijn van een waardevolle boom kunnen hiermee een bijdrage ontvangen om professionele onderzoeken en ingrepen aan de boom te laten verrichten. Het waardevolle karakter van een boom willen we daarmee beter beschermen. Voorwaarde is dat de boom geregistreerd staat op de Waardevolle bomenkaart.