Subsidieregeling groene daken en gevels

Overweegt u aan de slag te gaan met het klimaatbestendig maken van uw woning? Mogelijk is de ‘Subsidieregeling groene daken en gevels’ dan iets voor u. Om duurzame maatregelen te stimuleren, kunnen woningeigenaren en huurders via de gemeente in aanmerking komen voor een subsidie. Want aan groene daken en gevels zitten – voor zowel mens als milieu – hele concrete voordelen. En u maakt onze gemeente weer een stukje groener! Vanaf 1 februari 2024 kunt u uw subsidieaanvraag bij de gemeente indienen.

Let op: deze subsidieregeling is dus ook bedoeld voor huurders. Het groene dak of de groene gevel kan op de woning worden gelegd, maar ook op aanbouw, garage, carport of schuur. Mits dit object bij de woning hoort. Huurders raden wij ten zeerste aan om toestemming aan de verhuurder te vragen, zodat u later geen problemen met uw verhuurder krijgt.

Als u in aanmerking wilt komen voor de subsidie groene daken en gevels, moet u aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Let op: Deze subsidie is niet bedoeld voor isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Daarvoor biedt de gemeente Drimmelen een duurzaamheidslening aan. 

Doelgroep

De subsidieregeling is bedoeld voor zowel particuliere woningeigenaren (natuurlijke personen) als (particuliere) huurders van woningen, gelegen in de gemeente Drimmelen.

Maatregelen

Om de subsidieregeling zo effectief mogelijk uit te voeren, dienen de duurzame maatregelen aan de woning bij te dragen aan:

 • vasthouden van regenwater (klimaatadaptatie)
 • vergroten van biodiversiteit (natuur en biodiversiteit)
 • betere (geluid)isolatie (energietransitie)
 • opname van CO2 (energietransitie)
 • filtering van fijnstof (natuur en biodiversiteit)
 • langere levensduur van dak of gevel en daarmee financieel voordeel
 • extra rendement van zonnepanelen (energietransitie)

Subsidie

Alleen de kosten voor de aanschaf en aanleg van een groen dak en/of gevel, komen in aanmerking voor subsidie. Dat geldt niet voor zelfwerkzaamheden (aanleg), maar die zijn wél toegestaan.

Eigenaren:

 • Voor subsidie van de kosten geldt een maximale vergoeding van € 1.500,-
 • De subsidie bedraagt nooit meer dan 50% van de werkelijk gemaakte kosten

Huurders:

 • Voor subsidie van de kosten geldt een maximale vergoeding van € 2.000,-
 • De subsidie bedraagt nooit meer dan 75% van de werkelijk gemaakte kosten

U kunt alleen een subsidie aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. De subsidie wordt dus niet achteraf toegekend!
Groene gevels in combinatie met monument / beschermd dorpsgezicht worden getoetst door de monumentencommissie.

Subsidieplafond

De subsidieregeling schrijft voor dat zodra het subsidieplafond is bereikt, we geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen en deze dus worden geweigerd. Pas als de regeling wordt verlengd, er een nieuw plafond is vastgesteld én er een nieuwe startdatum bekend is, gaan we weer verder zoals we eerder deden. Dus op volgorde van binnenkomst (zie subsidieregeling).

Aanvraagformulier

De subsidieaanvrager dient het aanvraagformulier volledig ingevuld (mét bijlagen!) op te sturen naar de gemeente Drimmelen. 
Binnen 3 weken ontvangt u schriftelijk bericht of uw aanvraag wel of niet wordt toegekend door de gemeente. In deze brief staan de verdere stappen die u moet ondernemen om de subsidie te ontvangen. 

Mailadres
gemeente@drimmelen.nl

Postadres
Gemeente Drimmelen
College van B&W
T.a.v. afdeling Grondgebied
Postbus 19
4920  Made

Informatie

Meer informatie vindt  ook in de 'Subsidieregeling voor groene daken en gevels in Drimmelen' op Overheid.nl

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met mevrouw Van Kollenburg via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl