Subsidieregeling groene daken en gevels

Overweegt u aan de slag te gaan met het klimaatbestendig maken van uw eigen woning? Mogelijk is de ‘Subsidieregeling groene daken en gevels’ dan iets voor u. Om duurzame maatregelen te stimuleren, kunnen woningeigenaren via de gemeente in aanmerking komen voor deze nieuwe subsidie. Want aan groene daken en gevels zitten – voor zowel mens als milieu – hele concrete voordelen. En u maakt onze gemeente weer een stukje groener!

Let op: deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor woningeigenaren. Het groene dak of de groene gevel kan op de woning worden gelegd, maar ook op aanbouw, garage, carport of schuur. Mits dit object bij de woning hoort.

Als u in aanmerking wilt komen voor de subsidie groene daken en gevels, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Doelgroep

De subsidieregeling is bedoeld voor alle particuliere woningeigenaren (natuurlijke personen) van woningen, gelegen in de gemeente Drimmelen.

Maatregelen

Om de subsidieregeling zo effectief mogelijk uit te voeren, dienen de duurzame maatregelen aan de woning bij te dragen aan:

  • vasthouden van regenwater (klimaatadaptatie)
  • vergroten van biodiversiteit (natuur en biodiversiteit)\
  • betere (geluid)isolatie (energietransitie)
  • opname van CO2 (energietransitie)
  • filtering van fijnstof (natuur en biodiversiteit)

Subsidie

Alleen de kosten voor de aanschaf en aanleg van een groen dak en/of gevel, komen in aanmerking voor subsidie. Dat geldt niet voor zelfwerkzaamheden (aanleg), maar die zijn wél toegestaan.

  • Voor subsidie van de kosten geldt een maximale vergoeding van € 2.000,-
  • De subsidie bedraagt nooit meer dan 75% van de werkelijk gemaakte kosten

U kunt alleen een subsidie aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. De subsidie wordt dus niet achteraf toegekend!
Groene gevels in combinatie met monument / bescherm dorpsgezicht zal getoetst worden door de monumentencommissie of dit mogelijk is.

Subsidieplafond

De subsidieregeling schrijft voor dat zodra het subsidieplafond is bereikt, we geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen en deze dus worden geweigerd. Pas als de regeling wordt verlengd, er een nieuw plafond is vastgesteld én er een nieuwe startdatum bekend is, gaan we weer verder zoals we dat deden. Dus op volgorde van binnenkomst (zie subsidieregels).

Let op! Het subsidieplafond is inmiddels bereikt.

De gemeenteraad besloot vorig jaar om subsidie te verlenen voor de aanschaf en aanleg van groene daken en gevels. Hieraan zitten – voor zowel mens als milieu – concrete voordelen en het maakt onze gemeente weer een stukje groener. Vanaf 1 maart konden woningeigenaren een aanvraag indienen voor deze regeling. Inmiddels hebben we ruim 30 inwoners blij kunnen maken en is het subsidieplafond van € 50.000,- bereikt. Momenteel wordt deze subsidieregeling geëvalueerd, maar zeker is dat de regeling vanaf 2023 een vervolg krijgt. Interesse? Houd onze (sociale) media in de gaten!

Aanvraagformulier

De subsidieaanvrager dient het aanvraagformulier volledig ingevuld (mét bijlagen!) op te sturen naar de gemeente Drimmelen. Dat kan via onderstaand postadres of mailadres.


Postadres
Gemeente Drimmelen
College van B&W
T.a.v. afdeling Grondgebied
Postbus 19
4920  Made

Mailadres
omgevingsvergunning@drimmelen.nl