Twee toekomstige woningbouwlocaties aangewezen in Hooge Zwaluwe

2 jan 2023
Na een periode van gesprekken met inwoners, een enquête en ruimtelijk onderzoek heeft het college de voorkeurslocaties gekozen voor de bouw van minimaal 75 woningen in Hooge Zwaluwe. Eén locatie ligt aan de noordrand van het dorp, aan de Ruilverkavelingsweg, en één aan de zuidkant, aan de Kerkdijk. Het college verwacht hiermee te kunnen voorzien in de opgave die de gemeente heeft voor woningbouw in Hooge Zwaluwe in de komende 10 tot 15 jaar.

Zoekproces

Het college wil graag dat er in Hooge Zwaluwe voldoende woningen beschikbaar komen in de
komende jaren. Tot 2030 streeft het daarom naar de ontwikkeling van minimaal 75 nieuwe woningen in of bij het dorp. Om hier locaties voor te vinden is een zorgvuldig zoekproces doorlopen. Inwoners en ondernemers zijn betrokken met een omgevingsdialoog en een enquête die 535 keer is ingevuld door mensen van alle leeftijden. De resultaten van deze gesprekken en de enquête zijn samen met de ruimtelijke zoektocht samengebracht in het rapport ‘Kansrijke woningbouwlocaties in Hooge Zwaluwe’. Het college heeft ingestemd met het rapport en de twee voorgestelde voorkeurslocaties.

Vervolg

Beide voorkeurslocaties zijn eerder al vastgelegd in de Omgevingsvisie. Daarom hoeven deze locaties niet opnieuw door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het college bespreekt de
voorkeurslocaties wel met de gemeenteraad in een openbare informatieronde op 12 januari 2023 en een opinieronde op 19 januari 2023. Op die manier toetst het college of de gemeenteraad de voorgestelde visie voor Hooge Zwaluwe deelt.