Verbetermaatregelen riolering Nachtegaalstraat en omgeving - Made

Start datum uitvoering: 9 januari 2023
Gereed:  juni/juli 2024

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Harry Bakker
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider : Cees van den Biggelaar
  • Toezicht: Christ Godschalk

Aanleiding 

De aanleiding van dit project is de grote mate van wateroverlast bij hevige regenbuien. Bij elke flinke regenbui loopt het lage gedeelte van de Nachtegaalstraat en de Vinkenlaan geheel onder water. De gemeente wil dit oplossen. Daarnaast willen we ook het riool en de watergangen in het gebied aanpassen zodat het ook in andere delen van Made beter wordt. Hiervoor passen we de overstorten in de Kievitstraat en de Acaciastraat aan. Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Momenteel wordt er door Ingenieursbureau Geo Infra bv. een ontwerp gemaakt om te kijken hoe we de maatregelen het beste vorm kunnen geven.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen:

  • Maandag 9 januari 2023 is aannemersbedrijf GJ Infra B.V. gestart met de het aanpassen van de duiker aan de Kievietstraat (naast de tennisvereniging).
  • Maandag 16 januari 2023 zijn de werkzaamheden in de Valkenhof en de Duivenhof gestart.
  • Maandag 6 februari 2023 is de aannemer met de voorbereidingen in de Nachtegaalstraat en Vinkenlaan gestart.
  • Maandag 13 februari 2023 is de aannemer met de riolering, bestrating en het groen gestart. De aannemer heeft tot en met eind 2023 de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Als de weersomstandigheden slecht zijn, kan er niet gewerkt worden. In dat geval kan het zijn dat de werkzaamheden iets later klaar zijn. Het gebied rondom de Nachtegaalstraat/Vinkenlaan bestaat uit meerdere fases. Hoe, waar en wanneer men daar aan het werk is daarover worden de bewoners geïnformeerd per brief en deze informatie staat ook in de bouwapp. 

Bewoners / participatie

In september 2021 hebben we een bijeenkomst met de bewoners georganiseerd. Een overzicht met alle toen gestelde vragen en hun antwoorden vindt u onder aan deze pagina.
Ook het definitieve ontwerp vindt u onderaan deze pagina.

Bewonersgroep BVOD

Er is in en rondom de Nachtegaalstraat ook een bewonersgroep actief.
Zij heten BVOD (Buurtverbeterings Organisatie Drimmelen). Zij denken met de gemeente mee over allerlei zaken rondom het project maar ook over andere zaken. Wilt u in contact met ze komen? Dan kunt u ze op onderstaande manieren benaderen:

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd.
Voor meer informatie betreffende dit project kunt u contact opnemen met de projectleider de heer C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen of toezichthouder de heer C. Godschalk.

Laatste nieuws
 

Ontwerp Vinkelaan
Voor het gedeelte van de Vinkenlaan is een nieuw ontwerp gemaakt. Dit in het kader van de veilige fietsroutes en het verlagen van de snelheid.
Onderstaan vindt u de nieuwe ontwerpen.

Uitslag keuze speeltuin
Op 17 mei 2023 hebben we bij de speeltuin, die in de Nachtegaalstraat ligt (achter huisnummers 87 t/m 117) een inloop-middag gehad. Hier konden de kinderen een keuze maken uit enkele ontwerpen voor de nieuwe speeltuin.

Het overgrote deel heeft op voorstel 2 gestemd. Dat is het ontwerp met de oranje achtergrond en het duikelrek. U kunt deze bekijken in de bijlage. Dit betekent dat we dit ontwerp gaan aanleggen. De speeltoestellen zijn intussen geplaatst. Het groen wordt in het voorjaar aangeplant.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook in de 'BouwApp'. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

Wij hebben het project  'Verbetermaatregelen riolering Nachtegaalstraat'  in deze BouwApp gezet. In de BouwApp plaatsen wij dan regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het gaat met de voortgang van het project.

Bijlagen