Verduurzaming Amernet

Via het warmtenet in de regio Amer levert EnNatuurlijk warmte aan 39.000 huishoudens en 493 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Made en Drimmelen. Zij gebruiken de warmte, die afkomstig is van de Amercentrale, voor ruimteverwarming en warm kraanwater. Ook het glastuinbouwgebied Plukmade wordt door EnNatuurlijk van warmte voorzien.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Samenwerkingsverband Amernet

Samenwerking

In januari 2018 ondertekenden 17 belanghebbenden (EnNatuurlijk, de provincie Noord-Brabant, de gemeentes Breda, Tilburg, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg, netbeheerder Enexis, woningcorporaties en bewonersvertegenwoordigers) een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening is de wens om een duurzaam toekomstbestendig warmtenet te realiseren extra kracht bijgezet. In verschillende projecten werken de partners samen aan een ecologische, economische en sociale verduurzaming van het warmtenet. Zodat het Amernet in 2040 een open, duurzaam en eerlijk warmtenet is dat bijdraagt aan een energie neutrale regio.

Meer weten?

Lees hier de antwoorden op de veel gestelde vragen.